Cookies: Η σελίδα χρησιμοποιεί cookies. Διαβάστε περισσότερα για την πολιτική τους. Το κατάλαβα
Κλείσιμο
Έχετε αλλάξει Καμπάνια αλλά το Καλάθι σας δεν έχει μεταβληθεί.
Έχετε αλλάξει Καμπάνια και το Καλάθι σας έχει ενημερωθεί ανάλογα.
Πολιτική Απορρήτου & Χρήση Cookies
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 25/11/2023

Σε τι εφαρμόζεται η παρούσα Δήλωση Απορρήτου;
H AVON ως μέλος του Ομίλου Εταιρειών Natura &Co («Natura &Co», «εμείς», «εμάς», «μας»), δεσμεύεται πλήρως για την υπεύθυνη συλλογή, χρήση και φροντίδα των Προσωπικών Δεδομένων των ατόμων. Αυτή η Πολιτική Cookies ("Πολιτική") περιγράφει τις διάφορες κατηγορίες cookies ή παρόμοιων τεχνολογιών ("Cookies") που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με το site της AVON στο οποίο έχετε πρόσβαση (www.avoncosmetics.gr) και πώς μπορείτε να τα διαχειριστείτε.
Λάβετε υπόψη ότι, στο βαθμό που οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies αποτελούν Προσωπικά Δεδομένα, επεξεργαζόμαστε αυτά τα Δεδομένα σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου μας.
Εάν έχετε κάποιο ερώτημα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των Προσωπικών σας Δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων μέσω της ομάδας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) εδώ.
Χρησιμοποιούμε cookies στον Ιστότοπό μας, τα οποία, μεταξύ άλλων, μας βοηθούν να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον Ιστότοπό μας και να διασφαλίσουμε ότι λειτουργεί όπως αναμένετε.

Βασικοί ορισμοί
Οι όροι με κεφαλαία γράμματα που δεν ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα Δήλωση έχουν τις ακόλουθες έννοιες:
Προσωπικά δεδομένα σημαίνει κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο άτομο που βρίσκεται εν ζωή.
Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα σημαίνει κάθε πληροφορία που σχετίζεται με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, το ποινικό μητρώο/ιστορικό ή την επεξεργασία γενετικών ή βιομετρικών δεδομένων, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός φυσικού προσώπου. Ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε/εδρεύετε, τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται επίσης να αναφέρονται σε προσωπικές πληροφορίες οι οποίες, μόλις διαρρεύσουν ή χρησιμοποιηθούν παράνομα, ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη σε φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πληροφοριών σχετικά με ειδικά καθορισμένο καθεστώς, οικονομικούς λογαριασμούς, παρακολούθηση ατομικής τοποθεσίας, καθώς και προσωπικές πληροφορίες ανηλίκων ή πληροφορίες σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση, Άδεια οδήγησης, κρατικοί αριθμοί ταυτότητας και διαβατηρίου, ακριβής γεωγραφική τοποθεσία, συνδυασμός διεύθυνσης email, χρεωστικής κάρτας ή πιστωτικής κάρτας με κωδικό ασφαλείας ή πρόσβασης, κωδικό πρόσβασης ή άλλα διαπιστευτήρια που επιτρέπουν την πρόσβαση σε οικονομικό λογαριασμό.
Επεξεργασία σημαίνει τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, της καταγραφής, της οργάνωσης, της διάρθρωσης, της προσαρμογής ή της μεταβολής, της ανάλυσης, της ανάκτησης, της διαβούλευσης, της παροχής ή του αποκλεισμού της πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένης της απομακρυσμένης πρόσβασης), της αποκάλυψης, της διάδοσης, της ευθυγράμμισης, της αντιγραφής, της μεταφοράς, της αποθήκευσης, της διαγραφής, της φιλοξενίας, του συνδυασμού, της καταστροφής, της διάθεσης ή άλλης χρήσης ή χειρισμού προσωπικών δεδομένων.
Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τη δημόσια αρχή, την υπηρεσία ή άλλο φορέα που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στην εταιρεία μας, ο τελικός υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η Natura &Co., η μητρική μας εταιρεία.
Τρίτο μέρος σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας εκτός από το Υποκείμενο Δεδομένων, τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, οποιοσδήποτε πωλητής, προμηθευτής ή πάροχος υπηρεσιών που επεξεργάζεται αποκλειστικά ή από κοινού προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του Υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων και ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.
Υποκείμενο Δεδομένων σημαίνει το ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο άτομο που βρίσκεται εν ζωή με το οποίο σχετίζονται τα Προσωπικά Δεδομένα.
Natura &Co Group of Companies σημαίνει Natura &Co τις συνδεδεμένες και θυγατρικές της, και μπορείτε να βρείτε την πλήρη λίστα εδώ.

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε
Συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με διάφορους τρόπους, όπως όταν:
• Επισκεφθείτε τους ιστότοπούς μας και τις επώνυμες σελίδες και εφαρμογές μέσω πλατφορμών τρίτων.
• Δημιουργείτε λογαριασμό σε εμάς ή / και αγορά προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας μας ή / και πραγματοποίηση ζωντανής διαβούλευσης.
• Επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματα λιανικής πώλησης ή τα γκισέ μας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας λογαριασμού μαζί μας στο κατάστημα.
• Παρέχετε δεδομένα στο Customer Engagement, στους δικαιοδόχους μας, στις καμπάνιες άμεσου μάρκετινγκ, στις κληρώσεις και στους διαγωνισμούς.
• Επικοινωνείτε μαζί μας σε οποιοδήποτε από τα κανάλια μας (π.χ. πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων όπως μηνύματα κειμένου, ζωντανή συνομιλία, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και email)
• Υποβάλετε μια κριτική σχετικά με τα προϊόντα μας στους ιστότοπούς μας και στις επώνυμες σελίδες και εφαρμογές. Οι ακόλουθες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων ακολουθούνται από πληροφορίες σχετικά με την πηγή τους, τον σκοπό ή τους σκοπούς, τις νομικές βάσεις και τις γνωστοποιήσεις τους.

Βασικά Προσωπικά Δεδομένα
Παραδείγματα Προσωπικών Δεδομένων και των πηγών τους
Τα αναγνωριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, το φύλο, την ημερομηνία γέννησης, τη χώρα/πολιτεία διαμονής, τον τίτλο, τα στοιχεία σύνδεσης, τον αριθμό αναγνωριστικού συμβούλου/αντιπροσώπου σας, τη διεύθυνση IP, το αναγνωριστικό συσκευής ή παρόμοια άλλα αναγνωριστικά, πληροφορίες προφίλ ομορφιάς. Ενδέχεται να λάβουμε αναγνωριστικά απευθείας από εσάς όταν επικοινωνείτε ή επικοινωνείτε μαζί μας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαδικτυακής συνομιλίας, στο κατάστημά μας ή με άλλο τρόπο. εγγραφή ή δημιουργία λογαριασμού, συμμετέχετε σε διαγωνισμό, κληρώσεις ή διαδικτυακή έρευνα, εγγραφείτε στο πρόγραμμα ανταμοιβών μας ή σε άλλο πρόγραμμα ή λέσχη. εγγραφείτε για νέα και ειδοποιήσεις μέσω email ή/και SMS. ή να χρησιμοποιήσετε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αλληλεπιδράσετε μαζί μας ή να μοιραστείτε κάτι από τους ιστότοπούς μας με άλλους. Ενδέχεται επίσης να λάβουμε αναγνωριστικά από τρίτους. όπως πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή άτομα που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες που θα σας παραδοθούν (όπως δώρα ή δωροκάρτες).
Σκοποί και νομικές βάσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα για να παρέχουμε και να βελτιώσουμε τις δυνατότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητάτε. για εγγραφές, διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες· για να επικοινωνούμε μαζί σας για την παροχή πληροφοριών, για να παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο, πληροφορίες και να σας στέλνουμε φυλλάδια, κουπόνια, δείγματα, προσφορές και άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας ή τον Όμιλο Εταιρειών μας, όταν εκτελούμε τα καθήκοντά μας σε εμπορική σχέση μαζί σας, για να παρέχουμε υποστήριξη πελατών όταν επικοινωνείτε μαζί μας. για να βελτιώσουμε τους Ιστότοπους και τις Εφαρμογές μας, την εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελατών μας και την εμπειρία χρήστη. για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου ή μηνύματος κειμένου με προσφορές σχετικές με τις προτιμήσεις σας. για να σας επιτρέψουμε να συνδεθείτε με έναν λογαριασμό κοινωνικών μέσων και να μοιραστείτε δραστηριότητες στις σελίδες κοινωνικών μέσων σας, όπως το Facebook. για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας. για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τον λογαριασμό σας και τις δραστηριότητές σας στους Ιστότοπους, για την αποστολή ειδοποίησης για αλλαγές σε οποιονδήποτε από τους ιστότοπους ή τις πολιτικές μας. για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που απαιτούνται για την αξιολόγηση και αποδοχή πελατών ή προμηθευτών, για την παροχή σχετικών διαφημίσεων· ή/και για ερευνητικούς σκοπούς. Όταν εξετάζετε ένα προϊόν στους ιστότοπούς μας ή/και σε επώνυμες σελίδες και εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για σκοπούς μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της επανεκτύπωσης σε φυλλάδια/άλλο υλικό της αγοράς και κατόπιν λήψης της συγκατάθεσής σας, όπου απαιτείται. Ανάλογα με τους νόμους που ισχύουν στη χώρα στην οποία βρίσκεστε/εδρεύετε, θα επεξεργαστούμε αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα με βάση το έννομο συμφέρον μας (όπου ισχύει και ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε), τη συγκατάθεσή σας, για την εκτέλεση της εμπορικής μας σχέσης μαζί σας ή όπως άλλως επιτρέπεται από το νόμο, ανάλογα με την περίπτωση.

Σκοποί και νομικές βάσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Παραδείγματα Προσωπικών Δεδομένων και των πηγών τους
Περιορίζουμε τις περιπτώσεις στις οποίες συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε αυτές τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να έχετε ζητήσει υπηρεσίες ή προϊόντα που δεν περιλαμβάνουν άμεσα τη συλλογή ειδικών κατηγοριών δεδομένων, αλλά μπορεί να αφορούν ή να υπονοούν τη θρησκεία, την υγεία σας ή άλλες ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως ανησυχίες για το δέρμα και ανεπιθύμητα συμβάντα για εσάς, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την υγεία ή/και την εθνικότητά σας.
Σκοποί και νομικές βάσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα για να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες που ζητάτε. για εγγραφές, διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες· για να σας παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο, πληροφορίες και να σας στέλνουμε φυλλάδια, κουπόνια, δείγματα, προσφορές και άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας εντός του ομίλου εταιρειών Natura &Co, για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας ως εγγεγραμμένο μέλος, για αναλυτικούς και δημογραφικούς σκοπούς· και όταν εκτελούμε τα καθήκοντά μας σε σύμβαση μαζί σας. Επεξεργαζόμαστε αυτά τα Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα βάσει της συγκατάθεσής σας ή όπως άλλως επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε/εδρεύετε. Αυτά τα Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς εντός του Ομίλου Εταιρειών Natura &Co και με παρόχους υπηρεσιών. Τα Ευαίσθητα Προσωπικά σας Δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για πρόσθετους σκοπούς που δεν είναι συμβατοί με τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, εκτός εάν σας ειδοποιήσουμε για αυτούς τους πρόσθετους σκοπούς.

Εμπορικά Δεδομένα
Παραδείγματα Προσωπικών Δεδομένων και των πηγών τους
Ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τα οποία έχετε δείξει ενδιαφέρον ή αγοράσετε, συμπεριλαμβανομένων των προτιμήσεων προϊόντων, της διεύθυνσης χρέωσης, της διεύθυνσης αποστολής, μαζί με λεπτομέρειες αγοράς (προϊόντα, χρώμα, μέγεθος, ποσότητα, τιμή), μεθόδους πληρωμής ή / και τυχόν επικοινωνίες που έχουμε λάβει σχετικά με την παραγγελία ή την αγορά σας. όνομα, εκδότης και τύπος κάρτας, αριθμός πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ημερομηνία λήξης, κωδικός CVV ή/και διεύθυνση χρέωσης· Έλεγχοι απάτης ή επισημάνσεις σχετικά με τις συναλλαγές σας, αρνήσεις καρτών πληρωμής, ύποπτα εγκλήματα, καταγγελίες ή/και αξιώσεις. Αυτό το λαμβάνουμε απευθείας από εσάς όταν αγοράζετε αγαθά και υπηρεσίες σε οποιοδήποτε από τα σημεία λιανικής πώλησης στο διαδίκτυο ή αυτοπροσώπως και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από τρίτους.
Σκοποί και νομικές βάσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα για να παρέχουμε και να βελτιώσουμε τις δυνατότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητάτε. για να σας παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο, πληροφορίες και να σας στέλνουμε φυλλάδια, κουπόνια, δείγματα, προσφορές και άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας ή τον Όμιλο Εταιρειών μας, για την εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων διαχείρισης που σχετίζονται με την εκπλήρωση της παραγγελίας σας, συμπεριλαμβανομένης της διοικητικής διαχείρισης της σύμβασης, της παράδοσης αγαθών, της επεξεργασίας πληρωμών, της διαχείρισης τυχόν αξιώσεων και διαφορών και της πρόληψης απάτης. για να επικυρώσουμε, να επιβεβαιώσουμε, να επαληθεύσουμε, να παραδώσουμε, να εγκαταστήσουμε και να παρακολουθήσουμε την παραγγελία σας, συμπεριλαμβανομένης της διευθέτησης της αποστολής, της διαχείρισης επιστροφών και επιστροφών χρημάτων και της διατήρησης αρχείου των αγορών που πραγματοποιείτε. για την παροχή προϊόντων που αγοράσατε από εμάς. για να σας παρέχουμε προσφορές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, ή/και για την παροχή σχετικών διαφημίσεων. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για να προστατεύσουμε εσάς, άλλους πελάτες και την επιχείρησή μας από εγκληματικές δραστηριότητες και κινδύνους και για να βεβαιωθούμε ότι κατανοούμε και μπορούμε να εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις προς εσάς και άλλους και μπορούμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Ανάλογα με τους νόμους που ισχύουν στη χώρα στην οποία βρίσκεστε/εδρεύετε, θα επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα βάσει του έννομου συμφέροντός μας (όπου ισχύει και ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε/εδρεύετε), για την εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί σας, για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις ή όπως άλλως επιτρέπεται από το νόμο.

Διαδικτυακή ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα δικτύου
Παραδείγματα Προσωπικών Δεδομένων και των πηγών τους
Μπορείτε γενικά να επισκέπτεστε τον ιστότοπο χωρίς να παρέχετε προσωπικά δεδομένα για τον εαυτό σας. Σε αυτή την περίπτωση, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε μόνο δεδομένα σχετικά με την πρόσβασή σας στον ιστότοπο, τα οποία θα μεταδοθούν αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησής σας σε εμάς όταν έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο. Αυτό το λαμβάνουμε έμμεσα από εσάς (π.χ. από την παρατήρηση των ενεργειών σας στους Ιστότοπούς μας) ή από τρίτους, όπως παρόχους ανάλυσης δεδομένων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει: διεύθυνση IP, διεύθυνση MAC ή άλλες μοναδικές πληροφορίες αναγνωριστικού ("Αναγνωριστικό συσκευής") για τον υπολογιστή, την κινητή συσκευή, την τεχνολογία ή άλλη συσκευή (συλλογικά, "Συσκευή"), όνομα τομέα, τύπο και έκδοση προγράμματος περιήγησης, ιστορικό περιήγησης, ιστορικό αναζήτησης, πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που προβλήθηκαν, αγοράστηκαν ή αναζητήθηκαν), λεπτομέρειες οποιουδήποτε ιστότοπου που σας παρέπεμψε στον ιστότοπό μας, εφαρμογή ή διαφήμιση· ρύθμιση τοποθεσίας και ζώνης ώρας, τύποι και εκδόσεις βύσματος προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα, χρόνοι απόκρισης σελίδας και σφάλματα, διάρκεια επισκέψεων σε συγκεκριμένες σελίδες, πληροφορίες αλληλεπίδρασης σελίδας (όπως κύλιση, κλικ, πληκτρολόγηση πληκτρολογήσεων και ποντίκια), το χρονικό διάστημα που αφιερώνετε στην προβολή ή τη χρήση του Ιστότοπου και των σελίδων που επισκεφθήκατε, τον αριθμό των φορών που επιστρέφετε ή άλλα δεδομένα ροής κλικ ή χρήσης ιστότοπου και ποντίκια) και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την περιήγηση μακριά από τη σελίδα.
Σκοποί και νομικές βάσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα Δεδομένα για να σας παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο, πληροφορίες και να σας στείλουμε φυλλάδια, κουπόνια, δείγματα, προσφορές και άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας ή τον όμιλο εταιρειών μας. ή/και για την παροχή σχετικών διαφημίσεων. Χρησιμοποιούμε επίσης αυτά τα δεδομένα για να επιτρέψουμε την τεχνική παράδοση του περιεχομένου του ιστότοπού μας στη συσκευή σας. για να βελτιώσουμε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας και την εμπειρία που λαμβάνετε όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας στο διαδίκτυο. καθώς και για σκοπούς τεχνικής ασφάλειας της ιστοσελίδας μας. Ανάλογα με τους νόμους που ισχύουν στη χώρα στην οποία βρίσκεστε/εδρεύετε, θα επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας ή/και για την εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί σας ή/και βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας (όπου ισχύει και ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε) για τη διασφάλιση της ασφάλειας του ιστότοπου, βελτιστοποίηση του ιστότοπου και των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε, βελτίωση του μάρκετινγκ, των αναλυτικών στοιχείων ή της λειτουργικότητας του ιστότοπου ή όπως άλλως επιτρέπεται από το νόμο. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, ενδέχεται να μπορείτε να επιλέξετε τις προτιμήσεις σας για τα cookies βάσει συγκατάθεσης.

Πληροφορίες προτιμήσεων και συμπεράσματα που εξάγονται από άλλα Προσωπικά Δεδομένα
Παραδείγματα Προσωπικών Δεδομένων και των πηγών τους
Αυτό περιλαμβάνει ένα προφίλ που αντικατοπτρίζει τις προτιμήσεις, τα χαρακτηριστικά, τις ψυχολογικές τάσεις, τις προδιαθέσεις, τη συμπεριφορά, τις στάσεις, τη νοημοσύνη, τις ικανότητες και τις δεξιότητες ενός ατόμου. Περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες που έχουν εξακριβωθεί για εσάς από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως η εικόνα προφίλ σας, οι επισημάνσεις "μου αρέσει", η τοποθεσία και οι προτιμήσεις προϊόντων. Λαμβάνουμε αυτά τα συμπεράσματα έμμεσα από εσάς (π.χ. από την παρατήρηση των ενεργειών σας στους Ιστότοπούς μας) ή από τρίτους, όπως ένας πάροχος ανάλυσης δεδομένων.
Σκοποί και νομικές βάσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Χρησιμοποιούμε αυτά τα Δεδομένα για να παρέχουμε και να βελτιώνουμε τις δυνατότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητάτε. για να σας παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο, πληροφορίες και να σας στέλνουμε φυλλάδια, κουπόνια, δείγματα, προσφορές και άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας ή τον Όμιλο Εταιρειών μας, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου ή μηνύματος κειμένου με προσφορές σχετικές με τις προτιμήσεις σας. για να βελτιώσουμε τους ιστότοπους, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, την εξυπηρέτηση πελατών και την εμπειρία αγορών πελατών. για να δημιουργήσετε μια επανάληψη συνεδρίας που δείχνει την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας. ή/και για την παροχή σχετικών διαφημίσεων ή την παροχή αντιγράφων του ενημερωτικού δελτίου μας και πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα μας, την έναρξη λειτουργίας καταστημάτων, τις συνεργασίες και τις εκδηλώσεις εντός καταστήματος, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με θέματα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να συλλέξουμε σχόλια από εσάς, να σας δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε έρευνα πελατών ή εστιασμένες ομάδες, να σας ενημερώσουμε για προϊόντα και εμπορικές ευκαιρίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ως Πελάτης δημιουργώντας ένα προφίλ των προτιμήσεών σας (συμπεριλαμβανομένων των αρχείων αγορών) για να σας προσφέρουμε εξατομικευμένα προϊόντα και προσφορές. για να επιτρέψουμε τη συμμετοχή σας στις προωθητικές ενέργειες, τους διαγωνισμούς, τις κληρώσεις βραβείων και τις ειδικές προσφορές μας, βελτίωση των υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών· και για την εκπλήρωση των διοικητικών και εμπορικών σκοπών και συμφερόντων μας σε δραστηριότητες όπως αυτές για λόγους ασφαλείας, στατιστικές αναλύσεις και αναλύσεις μάρκετινγκ, συντήρηση συστημάτων, διαχείριση εγγυήσεων προϊόντων και επιστροφές χρημάτων. Ανάλογα με τους νόμους που ισχύουν στη χώρα στην οποία βρίσκεστε/εδρεύετε, θα επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με βάση το έννομο συμφέρον μας (όπου ισχύει και ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε) και, όταν απαιτείται από το νόμο, με τη συγκατάθεσή σας.

Δεδομένα επικοινωνίας
Παραδείγματα Προσωπικών Δεδομένων και των πηγών τους
Ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα επικοινωνίας από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων λιστών επαφών, δημογραφικών πληροφοριών που συλλέχθηκαν αρχικά από άλλες εταιρείες εντός του ομίλου Natura &Co και Προσωπικών Δεδομένων που αποκτήθηκαν νόμιμα από άλλα τρίτα μέρη, τα οποία μπορεί να συνδυαστούν με άλλες πληροφορίες που συλλέγουμε για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις επικοινωνίες σας μαζί μας (π.χ. τα email σας, επιστολές, κλήσεις, αναρτήσεις και μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει επικοινωνίες με Διευθυντές Πωλήσεων, Περιφερειακούς Διευθυντές ή/και Επιχειρηματίες Ομορφιάς, εάν μοιράζονται τέτοιες επικοινωνίες μαζί μας.
Σκοποί και νομικές βάσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Χρησιμοποιούμε αυτά τα Δεδομένα για να παρέχουμε και να βελτιώνουμε τις δυνατότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητάτε. για να σας παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο, πληροφορίες και να σας στέλνουμε φυλλάδια, κουπόνια, δείγματα, προσφορές και άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας ή τον Όμιλο Εταιρειών μας, ή/και για την παροχή σχετικών διαφημίσεων. Ανάλογα με τους νόμους που ισχύουν στη χώρα σας, θα επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα βάσει του έννομου συμφέροντός μας (όπου ισχύει και ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε/εδρεύετε), για την εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί σας και, όταν απαιτείται από το νόμο, για τη συγκατάθεσή σας.

Άλλα Προσωπικά Δεδομένα που ενδέχεται να έχουμε συλλέξει με τη συγκατάθεσή σας
Παραδείγματα Προσωπικών Δεδομένων και των πηγών τους
Λαμβάνουμε αυτές τις πληροφορίες απευθείας από εσάς. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει:
• Πληροφορίες που παρέχετε καλώντας, στέλνοντας e-mail, στέλνοντας γραπτά μηνύματα ή συνομιλώντας online με την ομάδα μας ή/και το προσωπικό του καταστήματός μας ή απαντώντας σε έρευνες ή διαγωνισμούς.
• Πληροφορίες που εξακριβώνονται για εσάς από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως η εικόνα προφίλ σας, οι επισημάνσεις "μου αρέσει", οι γενικές λεπτομέρειες γεωγραφικής τοποθεσίας όταν χρησιμοποιείτε μία από τις εφαρμογές μας για κινητά.
• Άλλες πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από εσάς με τη συγκατάθεσή σας.
Σκοποί και νομικές βάσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Χρησιμοποιούμε αυτά τα Δεδομένα για να παρέχουμε και να βελτιώνουμε τις δυνατότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητάτε. για να σας παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο, πληροφορίες και να σας στέλνουμε φυλλάδια, κουπόνια, δείγματα, προσφορές και άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας ή τον όμιλο εταιρειών Natura &Co, όταν εκτελούμε τα καθήκοντά μας σε σύμβαση μαζί σας. ή/και για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που απαιτούνται για την αξιολόγηση και αποδοχή των πελατών και για να σας βοηθήσουμε να βρείτε το πλησιέστερο κατάστημά σας. Ανάλογα με τους νόμους που ισχύουν στη χώρα σας, επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα βάσει του έννομου συμφέροντός μας (όπου ισχύει και ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε), για την εκτέλεση της σύμβασής μας μαζί σας και, όταν απαιτείται από το νόμο, για τη συγκατάθεσή σας.

Σχετικά με τους ιστότοπους τρίτων
Ενδέχεται να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας από ιστότοπο τρίτου μέρους ή αντίστροφα. Η χρήση ιστότοπων τρίτων διέπεται από την πολιτική απορρήτου αυτού του ιστότοπου. Ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί όροι και προϋποθέσεις και πολιτικές απορρήτου. Μπορούν να στείλουν τα δικά τους cookies ή αρχεία παρακολούθησης στη Συσκευή σας και μπορούν να συλλέξουν τα Προσωπικά σας Δεδομένα για δικούς τους σκοπούς. Αυτές οι πληροφορίες δεν υπόκεινται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα
Αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση και για τη διάρκεια της επιχειρηματικής μας σχέσης μαζί σας. Μόλις λήξει η επιχειρηματική μας σχέση μαζί σας και τα δεδομένα σας δεν απαιτούνται πλέον για αυτούς τους σκοπούς, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας, εκτός εάν τα δεδομένα σας απαιτούνται επίσης για άλλους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου ή/και είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των ισχυουσών νομικών ή κανονιστικών υποχρεώσεων. Μπορούμε επίσης να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας για την αντιμετώπιση τυχόν παραπόνων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Οι περίοδοι διατήρησής μας καθορίζονται σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις της χώρας στην οποία βρίσκεστε/εδρεύετε.

Πώς κοινοποιούμε και γνωστοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα
Ως παγκόσμια εταιρεία, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε:
• Όμιλος εταιρειών Natura &Co;
• Πελάτες, Επικεφαλής Πωλήσεων ή/και Δικαιοδόχοι της Natura &Co, εάν έχετε δηλώσει την επιθυμία να αγοράσετε προϊόντα με αυτόν τον τρόπο.
• Τρίτα μέρη που παρέχουν αγαθά ή υπηρεσίες για να μας βοηθήσουν να διεξάγουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.
• Εξωτερικοί ελεγκτές ή/και νομικοί σύμβουλοι.
• Άλλα μέρη στα οποία είμαστε εξουσιοδοτημένοι ή υποχρεωμένοι από το νόμο να αποκαλύψουμε πληροφορίες.
• Αρχές επιβολής του νόμου και άλλες κυβερνητικές αρχές. Για τον σκοπό αυτό, η αρχή απαιτεί κατάλληλη δικαστική εντολή ή ένταλμα, για το οποίο πρέπει να αποδείξει ότι απαιτείται η αποκάλυψη των ζητούμενων ή υποκλαπέντων πληροφοριών. Διατηρούμε το δικαίωμα να αμφισβητήσουμε αυτά τα αιτήματα.

Ενδέχεται να μοιραστούμε ή να μεταφέρουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης διαδικασίας αναδιοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, συγχωνεύσεων, εξαγορών, εκποιήσεων, πτωχεύσεων και πωλήσεων του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών μας στοιχείων. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση μιας τέτοιας συναλλαγής ή/και κατά τη διάρκεια της εκτίμησης της εκκρεμούς συναλλαγής (με την επιφύλαξη των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας). Εάν μεταφερθούν, τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου ή σε μια πολιτική που, τουλάχιστον, προστατεύει το απόρρητό σας στον ίδιο βαθμό με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, εκτός εάν συναινέσετε διαφορετικά.

Διεθνείς μεταφορές δεδομένων
Ενδέχεται να μεταφέρουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα στις συνδεδεμένες και θυγατρικές μας ή σε άλλα τρίτα μέρη, σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε. Μπορούμε επίσης να μεταφέρουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα από τη χώρα ή τη δικαιοδοσία σας σε άλλες χώρες ή δικαιοδοσίες σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.
• Για διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων που υπόκεινται στη νομοθεσία του ΕΟΧ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελβετίας: χρησιμοποιούμε κυρίως τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
• Για διαβιβάσεις μεταξύ άλλων δικαιοδοσιών, ενδέχεται να βασιστούμε σε άλλους νομικούς μηχανισμούς για διεθνείς διαβιβάσεις, ανάλογα με τη σχετική νομοθεσία.
• Έχουμε επίσης συνάψει και εκτελέσει μια ενδοομιλική συμφωνία για να διασφαλίσουμε ότι οι ασφαλείς και νόμιμες διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων πραγματοποιούνται μεταξύ οντοτήτων εντός του ομίλου εταιρειών Natura, καθώς και μεταξύ διαφόρων χωρών σε όλο τον κόσμο, όπου τέτοιες διαβιβάσεις είναι απαραίτητες κατά τη διάρκεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Διεξάγουμε εκτιμήσεις επιπτώσεων διαβιβάσεων για την εφαρμογή συμπληρωματικών μέτρων για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τα πρότυπα που ισχύουν στην επικράτειά σας.

Τα Ευαίσθητα Προσωπικά σας Δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για πρόσθετους σκοπούς που δεν είναι συμβατοί με τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, εκτός εάν σας ειδοποιήσουμε για αυτούς τους πρόσθετους σκοπούς.

Δεν πωλούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα ή τα Ευαίσθητα Προσωπικά σας Δεδομένα, ούτε τα μοιραζόμαστε με τρίτους για συμπεριφορική διαφήμιση μεταξύ διαφορετικών πλαισίων.

Πώς προστατεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα
Εφαρμόζουμε ολοκληρωμένα τεχνικά, φυσικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ένα επίπεδο ασφάλειας κατάλληλο για τον κίνδυνο για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της διαρκούς ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αξιολογούμε και βελτιώνουμε αυτά τα μέτρα σε συνεχή βάση.

Πώς προσεγγίζουμε το απόρρητο των παιδιών
Οι ιστότοποί μας έχουν σχεδιαστεί και προορίζονται για ενήλικες. Κατανοούμε τη σημασία της λήψης επιπλέον προφυλάξεων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας των παιδιών που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Natura &Co. Όταν ένας από τους ιστότοπούς μας μπορεί να προορίζεται για νεότερο κοινό, ανάλογα με τη χώρα που βρίσκεται το κοινό μας, λαμβάνουμε τη συγκατάθεση ενός γονέα ή κηδεμόνα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.
Εάν μάθετε ότι ένα παιδί, κατά παράβαση της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου, έχει εγγραφεί σε ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έχει παράσχει με άλλο τρόπο τα Προσωπικά του Δεδομένα, παρακαλούμε να μας το αναφέρετε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο κάτω μέρος της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.
Εάν αντιληφθούμε ότι ένας ανήλικος χρήστης έχει παράσχει Προσωπικά Δεδομένα χωρίς γονική άδεια, θα τερματίσουμε αυτόν τον λογαριασμό και θα διαγράψουμε όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται από αυτόν τον χρήστη στο μέτρο του εφικτού και το συντομότερο δυνατό.
Ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε/εδρεύετε, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να πραγματοποιήσουμε ελέγχους επαλήθευσης ηλικίας και να επιβάλουμε τέτοιους περιορισμούς ηλικίας.

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων
Ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε/εδρεύετε, ενδέχεται να έχετε ορισμένα ή όλα από τα ακόλουθα δικαιώματα:
• Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σχετικά με εσάς και να λάβετε αντίγραφο αυτών των δεδομένων (δικαίωμα πρόσβασης).
• Για να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών δεδομένων και, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων (δικαίωμα διόρθωσης) (ενημερώστε μας εάν και σε ποιο βαθμό τα αποθηκευμένα από εμάς δεδομένα σας έχουν αλλάξει, ώστε να μπορέσουμε να διορθώσουμε ή να ενημερώσουμε τα αντίστοιχα δεδομένα).
• Εάν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι, να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων (δικαίωμα διαγραφής).
• Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, εάν πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας).
• Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, εάν η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάκληση αυτή δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της προηγούμενης επεξεργασίας των δεδομένων σας (ανάκληση συγκατάθεσης).
• Για να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να μεταφέρετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας ή, εάν είναι τεχνικά εφικτό, να τα μεταφέρετε από εμάς (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων). και
• Να μην υπόκεισθε σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο, εάν δεν πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις (να μην υπόκειται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία).
• Για να εναντιωθείτε, όπου προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, στην επεξεργασία των δεδομένων σας (δικαίωμα εναντίωσης):
- τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων μας (κατά περίπτωση και ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε), εκτός εάν τα συμφέροντα αυτά υπερισχύουν των ατομικών σας δικαιωμάτων ή/ και
- για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, χωρίς ιδιαίτερο λόγο

Ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε/εδρεύετε, οι επικοινωνίες ψηφιακού μάρκετινγκ ενδέχεται να παρέχουν μηχανισμούς κατάργησης εγγραφής ή εξαίρεσης που σας επιτρέπουν να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας. Λάβετε υπόψη ότι εάν εξαιρεθείτε από τις επικοινωνίες μάρκετινγκ, ενδέχεται να εξακολουθήσουμε να επικοινωνούμε μαζί σας με μη προωθητικές επικοινωνίες, όπως αυτές που αφορούν τρέχουσες επιχειρηματικές σχέσεις ή διοικητικά μηνύματα (π.χ. ενημερώσεις για ηλεκτρονικές παραγγελίες).

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ. Μπορείτε επίσης να ορίσετε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για να υποβάλει αίτημα εκ μέρους σας. Προκειμένου να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση από τρίτους, όλα τα αιτήματα σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία θα υπόκεινται σε επαλήθευση της ταυτότητας του αιτούντος ατόμου. Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε ένα επαληθεύσιμο αίτημα εντός των απαιτούμενων χρονικών πλαισίων.

Ένα Υποκείμενο Δεδομένων που θεωρεί ότι δεν συμμορφωνόμαστε με την παρούσα Δήλωση ή τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων σε σχέση με τα Προσωπικά του Δεδομένα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας για να υποβάλει καταγγελία. να υποβάλλει αιτήματα για την άσκηση δικαιωμάτων· ή να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε άλλο ζήτημα προκύψει στο πλαίσιο της παρούσας Δήλωσης. Παράπονα από οποιοδήποτε πρόσωπο μπορούν επίσης να παραπεμφθούν στην ομάδα DPO μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εδώ].

Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων μέσων έννομης προστασίας, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή ανά πάσα στιγμή.

Παράθεση/Αποκάλυψη «Να λάμψει το φως»
Η νομοθεσία της Καλιφόρνια επιτρέπει στους κατοίκους της Καλιφόρνια να ζητούν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων σε τρίτους για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Για να υποβάλετε ένα τέτοιο αίτημα, παρακαλούμε βάλτε "Shine the Light" στο τμήμα "Λεπτομέρειες αιτήματος" του αιτήματός σας στην παραπάνω φόρμα ή στη γραμμή θέματος, εάν υποβληθεί μέσω e-mail. Λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν περιορισμοί στον αριθμό των φορών που μπορείτε να ασκήσετε ορισμένα από αυτά τα δικαιώματα. Μπορείτε να ορίσετε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για να υποβάλει αίτημα εκ μέρους σας. Ο αντιπρόσωπος πρέπει να προσκομίσει απόδειξη της εξουσιοδότησής σας. Ενδέχεται να απορρίψουμε ένα αίτημα από έναν αντιπρόσωπο που δεν υποβάλλει αποδείξεις ότι έχει εξουσιοδοτηθεί από εσάς να ενεργεί εκ μέρους σας. Ίσως χρειαστεί να επαληθεύσουμε το αίτημά σας πριν το ολοκληρώσουμε. Για παράδειγμα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε τα σημεία δεδομένων που έχουμε ήδη για εσάς. Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται σε ένα αίτημα για να επαληθεύσουμε την ταυτότητα ή την εξουσιοδότηση του αιτούντος.

Δεδομένα γεωεντοπισμού
Εάν έχετε προηγουμένως συναινέσει στην κοινοποίηση ακριβών πληροφοριών γεωγραφικής τοποθεσίας στις Ψηφιακές Υπηρεσίες μας, μπορείτε να επιλέξετε να σταματήσετε τη συλλογή αυτών των πληροφοριών ανά πάσα στιγμή, αλλάζοντας τις προτιμήσεις στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ή της κινητής συσκευής σας.

Ειδοποιήσεις push / ειδοποιήσεις
Εάν έχετε επιτρέψει σε μία από τις εφαρμογές μας για κινητά να σας στέλνει ειδοποιήσεις push ή ειδοποιήσεις, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτά τα μηνύματα ανά πάσα στιγμή στις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων στην κινητή συσκευή σας.

Αλλαγές που κάνουμε
Ενδέχεται να ενημερώνουμε περιοδικά την παρούσα Δήλωση και θα αναθεωρούμε την ημερομηνία στο κάτω μέρος της παρούσας Δήλωσης, ώστε να αντικατοπτρίζει την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η εν λόγω ενημέρωση. Εάν προβούμε σε ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο συλλογής, χρήσης ή/και κοινοποίησης των προσωπικών πληροφοριών που έχετε παράσχει, θα προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε πριν τεθούν σε ισχύ αυτές οι αλλαγές, όπως με την ανάρτηση εμφανούς ειδοποίησης στον ιστότοπο της Εταιρείας μας. Η συνέχιση της χρήσης του ιστότοπου συνιστά αποδοχή της νέας Δήλωσης Απορρήτου. Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε περιοδικά αυτήν τη σελίδα για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας. Όπου απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε, ενδέχεται να ζητήσουμε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για τυχόν ουσιώδεις αλλαγές που πραγματοποιούμε στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς στην ερμηνεία ή το νόημα μεταξύ της αγγλικής έκδοσης και οποιασδήποτε άλλης μετάφρασης της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Ανατρέξτε στην αγγλική έκδοση αυτής της δήλωσης απορρήτου εδώ.

Τι είναι ένα cookie;
Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που περιέχουν μικρές ποσότητες πληροφοριών, οι οποίες μεταφορτώνονται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας από ιστότοπους/εφαρμογές που επισκέπτεστε.

Ποιος ορίζει τα cookies;
Cookies πρώτου μέρους: Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας, ζητά από το πρόγραμμα περιήγησής σας να αποθηκεύει cookies στη συσκευή σας, προκειμένου να θυμάται πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως η προτίμηση γλώσσας ή τα στοιχεία σύνδεσής σας. Αυτά τα cookies ορίζονται από εμάς.
Cookies τρίτων: Έχουμε επίσης cookies στον Ιστότοπό μας που ορίζονται από τρίτους. Αυτά είναι cookies από έναν τομέα διαφορετικό από τον τομέα του Ιστότοπου/Εφαρμογής που επισκέπτεστε. Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies τρίτων για τις διαφημιστικές μας προσπάθειες και τις προσπάθειες marketing.

Τύποι Cookies
Θα εξηγήσουμε τώρα ποια cookies χρησιμοποιούμε στον Ιστότοπό μας και γιατί τα χρησιμοποιούμε.

A. Κατηγορία
- Απολύτως απαραίτητα cookies: Αυτά τα cookies είναι θεμελιώδη για τη λειτουργία του ιστότοπού μας. Συνήθως ενεργοποιούνται ως απάντηση στις ενέργειες και τα αιτήματά σας στον Ιστότοπό μας, όπως όταν συνδέεστε, ορίζετε προτιμήσεις απορρήτου ή συμπληρώνετε φόρμες. Μπορείτε να τα αποκλείσετε μέσω του προγράμματος περιήγησής σας, αλλά ορισμένα τμήματα του Ιστότοπού μας δεν θα λειτουργούν για εσάς ενώ αυτά τα cookies είναι αποκλεισμένα.
- Τα cookies δεν είναι απολύτως απαραίτητα: Αυτά τα cookies δεν είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου μας. Συλλέγουμε τέτοια cookies όταν συναινείτε σε αυτό. Ζητάμε τη συγκατάθεσή σας στο banner cookie ή στις ρυθμίσεις cookie ιστότοπου ή στις άδειες εφαρμογής.

Β. Κατηγορία
- Cookies απόδοσης: Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να μετράμε τις επισκέψεις και τις πηγές επισκεψιμότητας, ώστε να μπορούμε να μετρήσουμε και να βελτιώσουμε την απόδοση του Ιστότοπού μας. Μας βοηθούν να κατανοήσουμε ποιες σελίδες είναι περισσότερο και λιγότερο ευνοημένες και πώς κινούνται οι επισκέπτες στον Ιστότοπο. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και επομένως ανώνυμες. Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, δεν θα γνωρίζουμε πότε έχετε επισκεφθεί τον Ιστότοπό μας και δεν θα μπορούμε να παρακολουθούμε την απόδοσή του.
Χρησιμοποιούμε επίσης το Google Analytics για να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, ο οποίος παράγει στατιστικές και άλλες πληροφορίες μέσω cookies. Εάν δεν θέλετε τα δεδομένα επισκέψεων στον ιστότοπό σας να αναφέρονται από το Google Analytics, μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόσθετο προγράμματος περιήγησης εξαίρεσης από το Google Analytics σε αυτόν τον σύνδεσμο.
- Λειτουργικά cookies: Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον Ιστότοπό μας να παρέχει λειτουργικότητα και εξατομίκευση και επιτρέπουν στον Ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (όπως η αποδοχή ή άρνηση ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων) και προσαρμοσμένες ρυθμίσεις προτιμήσεων (π.χ. μέγεθος κειμένου). Μπορούν να οριστούν από εμάς ή από τρίτους παρόχους των οποίων τις υπηρεσίες έχουμε προσθέσει στον Ιστότοπο/Εφαρμογή μας. Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, τότε ορισμένες ή όλες αυτές οι υπηρεσίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
- Cookies στόχευσης: Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες περιήγησής σας για να κάνουν τις διαφημίσεις σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορούν να οριστούν μέσω της Ιστοσελίδας μας από τους διαφημιστικούς συνεργάτες μας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτές τις εταιρείες για να δημιουργήσουν ένα προφίλ των ενδιαφερόντων σας και να σας δείξουν σχετικές διαφημίσεις σε άλλους ιστότοπους. Δεν αποθηκεύουν άμεσα προσωπικά δεδομένα, αλλά βασίζονται στη μοναδική αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης και της συσκευής διαδικτύου σας. Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, θα έχετε λιγότερο στοχευμένη διαφήμιση.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί κατά καιρούς τα διαδικτυακά διαφημιστικά προγράμματα από διάφορους τρίτους παρόχους, όπως το "Google Ads" και τα σχετικά cookies παρακολούθησης μετατροπών ενδέχεται να οριστούν στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies μετατροπής χρησιμοποιούνται από αυτούς τους τρίτους παρόχους για την παροχή πληροφοριών, όπως στατιστικά στοιχεία μετατροπής, σε πελάτες που έχουν επιλέξει την παρακολούθηση μετατροπών. Είναι δυνατό για εμάς να προσδιορίσουμε από αυτές τις πληροφορίες πότε ένας συγκεκριμένος μεμονωμένος επισκέπτης ιστότοπου ολοκληρώνει μια εκδήλωση (όπως η πραγματοποίηση μιας αγοράς) αφού αλληλεπιδράσει με τις διαφημίσεις μας σε αυτές τις πλατφόρμες. Εάν δεν θέλετε να επιτρέψετε αυτά τα cookies στη συσκευή σας, ενδέχεται να μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε μέσω των ρυθμίσεων χρήστη στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο, για παράδειγμα μπορείτε να απενεργοποιήσετε το cookie παρακολούθησης μετατροπών Google μέσω των ρυθμίσεων χρήστη στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο.
Επίσης, χρησιμοποιούμε κωδικούς επαναληπτικού marketing του Google Ads, για να καταγράφουμε, όταν οι χρήστες προβάλλουν συγκεκριμένες σελίδες ή πραγματοποιούν συγκεκριμένες ενέργειες σε έναν ιστότοπο. Αυτό μας επιτρέπει να παρέχουμε στοχευμένη διαφήμιση στο μέλλον. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε αυτόν τον τύπο διαφήμισης από εμάς, μπορείτε να εξαιρεθείτε χρησιμοποιώντας τη σελίδα εξαίρεσης DoubleClick σε αυτόν τον σύνδεσμο ή τη σελίδα εξαίρεσης Network Advertising Initiative σε αυτόν τον σύνδεσμο.
- Cookies μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Αυτά τα cookies εισάγονται από τις υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που προσθέτουμε στον Ιστότοπό μας για να σας επιτρέψουμε να μοιραστείτε το περιεχόμενό μας με τις επαφές σας. Μπορούν να παρακολουθούν την περιήγησή σας σε άλλους Ιστότοπους και να εξατομικεύουν τις διαφημίσεις σε άλλους Ιστότοπους με βάση τα ενδιαφέροντά σας. Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε ή να χρησιμοποιήσετε αυτά τα εργαλεία κοινής χρήσης.

Πόσο καιρό θα παραμείνουν τα cookies στη συσκευή μου;
Το χρονικό διάστημα που παραμένει ένα cookie στη συσκευή σας εξαρτάται από το αν πρόκειται για cookie "περιόδου λειτουργίας" ή "μόνιμο".
- Τα cookies περιόδου λειτουργίας διαρκούν μέχρι να σταματήσετε την περιήγηση. Αυτά δημιουργούνται προσωρινά. Μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης, όλα τα cookies περιόδου λειτουργίας διαγράφονται.
- Τα μόνιμα cookies διαρκούν μέχρι να λήξουν ή να διαγραφούν.
Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι μόνιμα και θα λήξουν μεταξύ 30 λεπτών και δύο ετών από την ημερομηνία λήψης τους στη συσκευή σας. Ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των cookies και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάργησή τους πριν από τη λήξη τους.

Λίστα Cookies
Το cookie είναι ένα μικρό κομμάτι πληροφορίας (σε μορφή κειμένου) όπου ένας ιστότοπος -όταν τον επισκέπτεται ο χρήστης- ρωτάει τον διακομιστή αν επιθυμεί την αποθήκευσή του στη συσκευή, ώστε να θυμάται την σχετική με εσάς πληροφορία στο μέλλον, όπως π.χ. τη γλώσσα προτίμησης ή τις πληροφορίες εισόδου. Αυτά τα cookies ρυθμίζονται από εμάς και ονομάζονται first-party cookies. Χρησιμοποιούμε επίσης και third-party cookies, που είναι cookies από διαφορετικό ιστότοπο από τον οποίο βρίσκεστε, για λόγους διαφήμισης & marketing. Πιο αναλυτικά, χρησιμοποιούμε cookies και άλλες τεχνολογίες προσδιορισμού για τους ακόλουθους λόγους:

Αυστηρώς απαραίτητα cookies
Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου και σας δίνουν τη δυνατότητα να πλοηγηθείτε σε αυτόν και να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες και τις δυνατότητές του. Χωρίς αυτά τα cookies, ο ιστότοπος δεν θα λειτουργεί τόσο ομαλά για εσάς όσο θα θέλαμε και ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε τον Ιστότοπο ή ορισμένες υπηρεσίες ή λειτουργίες που έχετε ζητήσει συγκεκριμένα. Ανατρέξτε στην Πολιτική μας για παραδείγματα.

STRICTLY NECESSARY COOKIES
Cookie Subgroup Cookies Cookies used Lifespan
arp.avon.com OptanonConsent , OptanonAlertBoxClosed First Party 364 Days, 364 Days


Cookies απόδοσης
Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο. Οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι ψευδώνυμα και χρησιμοποιούνται μόνο για την παρακολούθηση του ιστότοπου και τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του. Για παράδειγμα, τέτοια cookie μάς δείχνουν ποιες είναι οι πιο συχνά επισκεπτόμενες σελίδες στον Ιστότοπο, μας βοηθούν να καταγράφουμε τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επισκέπτες με τον Ιστότοπο και μας δείχνουν εάν η διαφήμισή μας είναι αποτελεσματική ή όχι. Αυτό μας επιτρέπει να βλέπουμε τα συνολικά μοτίβα χρήσης στον Ιστότοπο, αντί για τη χρήση ενός μεμονωμένου ατόμου.

PERFORMANCE COOKIES
Cookie Subgroup Cookies Cookies used Lifespan
avon.com _gid , _gat_UA- , _gclxxxx , _ga First Party 1 Day, A few seconds, 90 Days, 730 Days


Cookies στόχευσης
Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τρίτες διαφημιστικές εταιρείες για την προβολή διαφημίσεων όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας. Αυτές οι εταιρείες ενδέχεται να τοποθετήσουν ή να αναγνωρίσουν ένα μοναδικό cookie στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την προβολή διαφημίσεων πιο σχετικών με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για τον περιορισμό του αριθμού των φορών που βλέπετε μια διαφήμιση καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφημιστικής καμπάνιας. Θυμούνται ότι έχετε επισκεφτεί έναν ιστότοπο και ότι συνδέονται με άλλες πληροφορίες σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας για να σας βοηθήσουν να εξασφαλίσετε ότι το περιεχόμενο και οι διαφημίσεις είναι πιο σχετικές με εσάς. Αυτές οι πληροφορίες κοινοποιούνται σε άλλους οργανισμούς, όπως διαφημιστές.

TARGETING COOKIES
Cookie Subgroup Cookies Cookies used Lifespan
avon.com _fbp First Party 90 Days
www.facebook.com   Third Party Session
siteintercept.qualtrics.com QSI_SI_xxx_intercept Third Party A few seconds

Ο έλεγχός σας επί των cookies:
• Πρέπει να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για την αποστολή cookies στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας, εκτός εάν τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών σε εσάς ή οι ισχύοντες νόμοι επιτρέπουν διαφορετικά. Τα cookies δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά. Όταν αυτά τα cookies συλλέγουν Προσωπικά Δεδομένα, η νόμιμη βάση για μια τέτοια επεξεργασία είναι τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

• Μπορείτε να αρνηθείτε ή να αποδεχτείτε τα cookies από τον Ιστότοπό μας και να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για τα cookies όταν φτάσετε για πρώτη φορά στον Ιστότοπό μας ή να τα αλλάξετε ανά πάσα στιγμή στη διεύθυνση www.onetrust.com.• Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσειςτων cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Σχετικές πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης μπορείτε επίσης να βρείτε στον ιστότοπο του παρόχου του προγράμματος περιήγησής σας μέσω της οθόνης βοήθειας ή μπορεί να θέλετε να ανατρέξετε στον ακόλουθο ιστότοπο, ο οποίος δεν συνδέεται με εμάς, για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα περιήγησης που χρησιμοποιούνται συνήθως.

• Για να απενεργοποιήσετε τα cookies στην Εφαρμογή μας, θα πρέπει να ανατρέξετε στις Ρυθμίσεις στην κινητή συσκευή σας.

• Εκτός εάν το cookie είναι απολύτως απαραίτητο, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τα cookies μας ανά πάσα στιγμή, ακόμη και αν έχετε προηγουμένως συναινέσει. Λάβετε υπόψη ότι όταν αρνείστε τη συγκατάθεσή σας, αυτό δεν διαγράφει αυτόματα τυχόν cookies που βρίσκονται ήδη στη συσκευή σας σύμφωνα με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Θα χρειαστεί να διαγράψετε αυτά τα cookies χειροκίνητα ακολουθώντας τις οδηγίες στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού ή/και στη συσκευή σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας: H AVON μπορεί να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική από καιρό σε καιρό. Παρακαλούμε παρατηρήστε την ημερομηνία στο τέλος αυτής της σελίδας για να δείτε πότε αναθεωρήθηκε τελευταία φορά η παρούσα Πολιτική. Οι αλλαγές στην παρούσα Πολιτική θα τεθούν σε ισχύ όταν καταστήσουμε διαθέσιμη την αναθεωρημένη έκδοση στον Ιστότοπό μας. Παρακαλείσθε να απευθύνετε όλες τις ερωτήσεις, τα σχόλια ή τα αιτήματα σχετικά με την παρούσα Πολιτική στην ομάδα DPO εδώ.

Avon Cosmetics ΕΠΕ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
Λ. Κηφισίας 280, 152 32 - Χαλάνδρι
ΑΦΜ: 099823318, ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΤΗΛ: 210 6605749, ΑΜΠ 1370
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 004173501000
E-mail: avongreece@avon.com

{{UI.LoadingMessage}}
[View|Representative_Attach_Not_Available]