Cookies: Η σελίδα χρησιμοποιεί cookies. Διαβάστε περισσότερα για την πολιτική τους. Το κατάλαβα
Κλείσιμο
Έχετε αλλάξει Καμπάνια αλλά το Καλάθι σας δεν έχει μεταβληθεί.
Έχετε αλλάξει Καμπάνια και το Καλάθι σας έχει ενημερωθεί ανάλογα.
Δήλωση Απορρήτου & Χρήση Cookies

 

Πολιτική Ασφαλείας και Απορρήτου της Avon
Τελευταία ενημέρωση: 15 Ιανουαρίου 2020

Η Avon Cosmetics (Greece) Ε.Π.Ε. (η "Avon," ή "εμείς,", “εμάς” ή "μας") έχει διαμορφώσει την παρούσα Πολιτική προκειμένου να σας ενημερώσει για το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε τις πληροφορίες που σας αφορούν.

Η Avon είναι μία πολυεθνική εταιρία παραγωγής και απευθείας πωλήσεων προϊόντων ομορφιάς, ειδών σπιτιού και άλλων ειδών προσωπικής φροντίδας.

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται όσον αφορά στη διαχείριση των πληροφοριών που συλλέγουμε μέσω του παρόντος ιστοτόπου, καθώς και μέσω άλλων ιστοτόπων, εφαρμογών, widgets και άλλων διαδραστικών εργαλείων που περιλαμβάνουν σύνδεσμο (link) με την παρούσα Πολιτική (εφεξής αποκαλούμενων από κοινού χάριν συντομίας «το SITE»). Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στους κατωτέρω όρους, η παρούσα Πολιτική δεν εφαρμόζεται όσον αφορά στη συλλογή πληροφοριών από την Avon με άλλα μέσα, όπως για παράδειγμα, για τις πληροφορίες που συλλέγονται χωρίς ηλεκτρονικά μέσα (offline).

Σε περίπτωση που πρόκειται να υποβάλλετε αίτηση για να γίνετε Μέλος ή εάν είστε ήδη Μέλος, εκτός από τους γενικούς όρους της παρούσας Πολιτικής, παρακαλούμε να διαβάσετε και την ενότητα που αφορά τα Ανεξάρτητα Μέλη της Avon, προκειμένου να ενημερωθείτε για σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τους πρόσθετους όρους που έχουν εφαρμογή ως προς της διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων.

To site δεν απευθύνεται σε ανηλίκους.
Εάν δεν έχετε συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας σας, παρακαλούμε να μην γνωστοποιείτε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μέσω του Site.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δίνετε στην Avon τα προσωπικά σας δεδομένα, θεωρούμε ότι το πράττετε οικειοθελώς, με δική σας πρωτοβουλία και συναινείτε με τη διαχείριση των δεδομένων σας από την Avon σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε, παρακαλούμε να μην γνωστοποιείτε προσωπικά σας δεδομένα στην Avon.

Δήλωση Απορρήτου για Μέλη και Avon Leaders

1. Ποιος είναι υπεύθυνος για τις προσωπικές σας πληροφορίες
Η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου ισχύει για τις προσωπικές πληροφορίες των Αντιπροσώπων της Avon, των Υπεύθυνων πωλήσεων και των Διευθυντών Ζώνης.  Με τις αναφορές σε «Avon», «εμάς», «εμείς» στην παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου εννοείται η «Avon Cosmetics (Greece) Ε.Π.Ε.», Ικάρου Τζέμου, 19002 - Παιανία Αττικής, η οποία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών σας.  Αυτό σημαίνει ότι η Avon θα αποφασίσει τους σκοπούς για τους οποίους και τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας.

Ανάλογα με τον ρόλο σας, οι προσωπικές σας πληροφορίες μπορεί επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία και από άλλους Avon Leaders με την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας των προσωπικών σας πληροφοριών. Αυτό σημαίνει ότι οι  άλλοι Avon Leaders, ανεξάρτητα από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Avon, θα επεξεργαστούν τις προσωπικές σας πληροφορίες για σκοπούς και με τρόπους που θα αποφασίσουν, συμπεριλαμβανομένων των δικών τους σκοπών μάρκετινγκ. Για παράδειγμα, οι προσωπικές σας πληροφορίες μπορεί να υποστούν επεξεργασία από Sales Leaders, ώστε εκείνοι να μπορέσουν να σας υποστηρίξουν στη δραστηριότητά σας στο δίκτυο απευθείας πωλήσεων της Avon. Σε γενικές γραμμές, οι Avon Leaders θα χρησιμοποιήσουν τις προσωπικές σας πληροφορίες κατά τρόπο συμβατό με την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουν τις προσωπικές σας πληροφορίες με διαφορετικό τρόπο, οφείλουν να σας παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο προκειμένου να συμμορφωθούν με τις δικές τους νόμιμες υποχρεώσεις δυνάμει των νόμων περί προστασίας δεδομένων.

2. Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς
Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο «προσωπικές πληροφορίες» στην παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου, εννοούμε τις πληροφορίες που έχουν σχέση με εσάς και οι οποίες μας επιτρέπουν να σας προσδιορίσουμε, είτε άμεσα ή σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που ενδέχεται να διαθέτουμε. Αποκτούμε τις εν λόγω πληροφορίες είτε άμεσα από εσάς ή από Μέλη, Avon Leaders ή από τους Υπεύθυνους που μπορεί να μας τις παρέχουν. Ενδέχεται να συλλέξουμε τις παρακάτω προσωπικές πληροφορίες για εσάς:
• Το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας (τίτλος, επώνυμο, όνομα, τυχόν άλλα ονόματα, ταχυδρομική διεύθυνση, εναλλακτική διεύθυνση παράδοσης, διεύθυνση email, αριθμοί τηλεφώνου, στοιχεία ταυτότητας), καθώς και τυχόν κωδικούς ταυτοποίησης που σας δίνει η Avon (π.χ. κωδικός Μέλους) και φωτογραφίες (π.χ. profile picture) που επιλέγετε να ανεβάσετε στα συστήματά μας
• Τα τραπεζικά σας στοιχεία, εφόσον έχετε την ιδιότητα του Avon Leader ή εισπράττετε προμήθειες ως Μέλος
• Toν αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), όποτε αυτό απαιτείται
• Πληροφορίες σχετικά με τις αγορές σας στην Avon, τα αρχεία προμηθειών και εκπτώσεων και τις πληροφορίες γραμμής αναφοράς, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας για συγκεκριμένα είδη προϊόντων
• Τις επικοινωνίες που ανταλλάσσετε με εμάς (για παράδειγμα, τα email σας, τις επιστολές, τις κλήσεις ή τις αναρτήσεις και τα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτά μπορεί να συμπεριλαμβάνονται οι επικοινωνίες με άλλα Μέλη ή Avon Leaders της Avon, οι οποίες κοινοποιούνται σε εμάς)
• Πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας ή την εφαρμογή μας για κινητές συσκευές. Χρησιμοποιούμε cookie και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες (όπως Flash LSO και ετικέτες pixel) στον ιστότοπό μας και στην εφαρμογή μας για κινητές συσκευές. Τα cookie είναι μικρά κομμάτια πληροφοριών αποθηκευμένα από το πρόγραμμα περιήγησής σας στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Σας δίνουν τη δυνατότητα να πλοηγηθείτε στον ιστότοπο ή την εφαρμογή μας και μας επιτρέπουν να παρέχουμε λειτουργίες, όπως τη διατήρηση του λογαριασμού σας στον ιστότοπό μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookie και τον τρόπο κατάργησής τους, ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.

3. Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε (και με ποια νομική βάση)
Για Μέλη και Sales Leaders Avon, χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για τους παρακάτω σκοπούς:
• Για να εκπληρώσουμε τις παραγγελίες σας, να παράσχουμε τις κατάλληλες προμήθειες, εκπτώσεις και κίνητρα, και να διαχειριστούμε τον λογαριασμό Μέλους σας
Όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία είτε προσωπική είτε για λογαριασμό Πελατών σας, χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να εκπληρώσουμε την παραγγελία αυτή και για να παράσχουμε τις κατάλληλες προμήθειες, εκπτώσεις και κίνητρα. Αυτό συμβαίνει προκειμένου να ικανοποιήσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντί σας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να πραγματοποιήσουμε έναν έλεγχο ταυτότητας πριν σας παράσχουμε πίστωση για τα προϊόντα μας, και έναν πιστωτικό έλεγχο για να επιδιώξουμε ή να υπερασπιστούμε οποιαδήποτε νομική αξίωση, συμπεριλαμβανομένης της επιδίωξης τυχόν χρέους σας, προκειμένου να ικανοποιήσουμε τα έννομα επιχειρηματικά μας συμφέροντα διασφαλίζοντας ότι μπορούμε να εξασκήσουμε προσηκόντως τα νόμιμα δικαιώματά μας. Εάν πραγματοποιήσουμε πιστωτικό έλεγχο, αυτός πάντοτε υπόκειται σε ανθρώπινη παρέμβαση πριν τη λήψη κάποιας απόφασης για την παροχή ή όχι πίστωσης.
• Για την επικοινωνία και τη διαχείριση της σχέσης μας με εσάς
Μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email, SMS ή με άλλο πρόσφορο μέσο (όπως π.χ. μηνύματα μέσω άλλων εφαρμογών, όπως το viber) ή τηλεφωνικά για διοικητικούς ή λειτουργικούς λόγους, για παράδειγμα προκειμένου να σας στείλουμε επιβεβαίωση για την παραγγελία σας και για τις πληρωμές σας. Αυτό γίνεται για να ικανοποιήσουμε τα έννομα επιχειρηματικά μας συμφέροντα στην κοινοποίηση σχετικών πληροφοριών σε εσάς, και για να διασφαλίσουμε ότι παραμένετε ενήμεροι για τις παραγγελίες σας.
• Για να προσωποποιήσουμε και να βελτιώσουμε τη δική σας εμπειρία Μέλους
Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες προκειμένου να προσαρμόσουμε την υπηρεσία μας στις δικές σας ανάγκες και προτιμήσεις και να σας παράσχουμε μια προσωποποιημένη εμπειρία Μέλους. Για παράδειγμα, μπορεί να μας παράσχετε συγκεκριμένες προτιμήσεις παράδοσης σχετικά με το πού θα πρέπει να παραδοθεί η παραγγελία σας. Αυτό γίνεται για να ικανοποιήσουμε τα έννομα επιχειρηματικά μας συμφέροντα να σας παρουσιάσουμε τα προϊόντα που θα είναι πιο χρήσιμα για εσάς, και για να απαντήσουμε πιο αποτελεσματικά σε τυχόν απορίες σας.
• Για να σας ενημερώσουμε για τα προϊόντα μας και τις προσφορές που μπορεί να σας αρέσουν
Για να σας βοηθήσουμε να πουλήσετε τα προϊόντα Avon στους πελάτες σας, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email, SMS, ή τηλεφωνικά σχετικά με τα προϊόντα και τις προσφορές μας. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που διαθέτουμε για εσάς (συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού αγορών σας) για τη δημιουργία προφίλ σχετικά με τις προτιμήσεις σας, και προκειμένου να σας αποστέλλουμε προϊόντα και προσφορές προσαρμοσμένες σε εσάς, για να διασφαλίσουμε την πλέον αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησής μας. Αυτό γίνεται προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τα έννομα επιχειρηματικά μας συμφέροντα όσον αφορά στην αποτελεσματική προώθηση των προϊόντων μας και την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων μας, αλλά και για να σας βοηθήσουμε να αναπτύξετε τη δραστηριότητά σας στο δίκτυο της Avon. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα (π.χ. email) από εμάς, επικοινωνήστε μαζί μας ή χρησιμοποιήστε τους συνδέσμους περί «διαγραφής» που θα βρείτε στα προωθητικά email. 
• Για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, να εκπληρώσουμε τους διαχειριστικούς σκοπούς μας και να προστατεύσουμε τα επιχειρηματικά ενδιαφέροντά μας  Οι επιχειρηματικοί σκοποί για τους οποίους θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες συμπεριλαμβάνουν τη λογιστική, τον έλεγχο, και τους νομικούς σκοπούς, την ανάλυση στατιστικών και μάρκετινγκ, τον έλεγχο συστημάτων, τη συντήρηση και την ανάπτυξη, καθώς και τη διαχείριση των θεμάτων της εγγύησης των προϊόντων Avon και άλλων δικαιωμάτων επιστροφής προϊόντων. Ενδέχεται, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα πλοήγησης στον ιστότοπό μας, προκειμένου να παρακολουθούμε τους ιστοτόπους μας και να μπορούμε να βελτιώνουμε τη λειτουργία τους. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται η χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για τη συμμόρφωση με τις νόμιμες μας υποχρεώσεις, για παράδειγμα, με την υποχρέωσή μας να τηρούμε φορολογικά αρχεία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομική υποχρέωση που πρέπει να τηρήσουμε, επεξεργαζόμαστε τις εν λόγω προσωπικές πληροφορίες για να ικανοποιήσουμε τα νόμιμα συμφέροντά μας να διαχειριζόμαστε την επιχείρησή μας και να τηρούμε τα αρχεία μας ακριβή και ενημερωμένα.
• Για να διαχειριζόμαστε διαγωνισμούς και προγράμματα επιβράβευσης στα οποία μπορεί να συμμετέχετε
Κατά καιρούς διοργανώνουμε διαγωνισμούς, για τους οποίους, εφόσον συμμετέχετε, χρειάζεται να επεξεργασθούμε το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να σας ενημερώσουμε εάν κερδίσατε. Αυτό το κάνουμε με βάση τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε, όπως αναφέρεται κατωτέρω. Ειδικότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα περιλαμβάνονται στους κανόνες του εκάστοτε διαγωνισμού.

Εάν είστε Avon Leader, εκτός από τους σκοπούς που καθορίζονται ανωτέρω, οι προσωπικές σας πληροφορίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν από την Avon για την υποστήριξη της δραστηριότητας άλλων Μελών και Avon Leaders, και ιδίως η αναφορά των δεδομένων που αφορούν σε πωλήσεις. Εάν διαφωνείτε με τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για την εκπλήρωση οποιουδήποτε από τους παραπάνω καθορισμένους σκοπούς, επικοινωνήστε μαζί μας. Ενώ η απόφασή σας να παράσχετε τις προσωπικές σας πληροφορίες στην Avon είναι γενικά εθελοντική, εάν δεν παράσχετε ορισμένες πληροφορίες, η Avon ενδέχεται να μην είναι σε θέση να επιτύχει ορισμένους από τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου. Για παράδειγμα, πρέπει να γνωρίζουμε το όνομα και την ταχυδρομική σας διεύθυνση προτού μπορέσουμε να σας αποστείλουμε προϊόντα, και πρέπει να γνωρίζουμε τα στοιχεία πληρωμής σας ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε πληρωμές από εσάς όταν αγοράζετε τα προϊόντα.

4. Πώς ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ή να μεταφέρουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε
Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε:
• Πελάτες της Avon
• άλλα Μέλη και Avon Leaders της Avon,
• άλλες εταιρείες του ομίλου Avon (για τον κατάλογο των εταιρειών αυτών, κάντε click ΕΔΩ),
• προμηθευτές που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς προκειμένου να μας βοηθήσουν να λειτουργήσουμε την επιχείρησή μας και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και την εμπειρία σας ως ανεξάρτητου Μέλους,
• σε αγοραστές, παρόχους υπηρεσιών ή άλλα τρίτα μέρη στο πλαίσιο οποιασδήποτε διερεύνησης, διαπραγμάτευσης ή κλεισίματος κάποιας συναλλαγής στο πλαίσιο της οποίας η Avon εξαγοράζεται ή συγχωνεύεται με άλλη εταιρία ή πωλεί, ρευστοποιεί ή μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος της περιουσίας της, και
• κρατικές αρχές.

Η κοινοποίηση αυτή θα γίνει για τους σκοπούς που καθορίστηκαν ανωτέρω (στους οποίους περιλαμβάνεται και η διαβίβαση σε τρίτους που ενδέχεται να ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας για τα προσωπικά σας δεδομένα) ή για να συμμορφωθούμε με συγκεκριμένες νόμιμες υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε.

Η Avon χρησιμοποιεί τις κατάλληλες διασφαλίσεις για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών οι οποίες μεταφέρονται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) οι οποίες θεωρείται ότι παρέχουν ένα χαμηλότερο επίπεδο προστασίας για τις προσωπικές πληροφορίες. Ισχύουν εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες και άλλοι νομικά αποδεκτοί μηχανισμοί διαβίβασης με τον πάροχο συστημάτων email και τους προμηθευτές υποστήριξης Τεχνολογίας Πληροφοριών (ΤΠ) και συντήρησης συστημάτων ΤΠ. Eπικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που καθορίζονται κατωτέρω για να δείτε ένα αντίγραφο των σχετικών διασφαλίσεων.

Εάν επιλέξετε να συνδεθείτε με τους ιστότοπους τρίτων μέσω του δικού μας ιστότοπου, οι τρίτοι ενδέχεται να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση σας στον δικό μας ιστότοπο. Ομοίως, εάν επιλέξετε να αλληλεπιδράσετε με το περιεχόμενο της Avon στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι τρίτοι ενδέχεται να συλλέξουν πληροφορίες. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τις υπηρεσίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρίτων διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου των εν λόγω τρίτων. Στις περιπτώσεις που από τον ιστότοπο της Avon παραπέμπεστε σε ιστοτόπους τρίτων, η Avon είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας από τους τρίτους, μόνον εφόσον οι τρίτοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας βάσει σχετικών υποδείξεων από την Avon.

5. Για πόσο καιρό φυλάσσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες
Οι προσωπικές σας πληροφορίες χρησιμοποιούνται και αποθηκεύονται από την Avon για το διάστημα της συνεργασίας σας με εκείνη και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται κατόπιν για να λάβουμε υπόψη τυχόν διαρκείς υποχρεώσεις που ενδεχομένως έχουμε (π.χ. της αποθήκευσης των πληροφοριών για λογιστικούς σκοπούς) ή το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την έναρξη ή την υπεράσπιση τυχόν νομικών αξιώσεων.  Για πιο συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, επικοινωνήστε μαζί μας. Θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για άμεσο μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων δημιουργίας προφίλ, εάν έχετε αντίρρηση σε αυτήν την επεξεργασία των δεδομένων σας ή εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία, σε περίπτωση που είχε προηγουμένως ληφθεί η συγκατάθεσή σας.

6. Οι υποχρεώσεις σας
• Για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να ενημερώνουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, ενημερώστε μας άμεσα για τυχόν αλλαγές σε αυτές. 
• Ως ανεξάρτητος συνεργάτης, είστε νομικά υπεύθυνος για τις προσωπικές πληροφορίες που αποκτάτε στην πορεία της επιχείρησής σας, οι οποίες ανήκουν σε Πελάτες, άλλα Μέλη, Avon Leaders και τυχόν άλλα πρόσωπα. Αυτό αποτελεί ειδικό μέρος της σχέσης σας με την Avon στο πλαίσιο του δικτύου απευθείας πωλήσεων. Συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων σε σχέση με τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέξατε, παραλάβατε, επεξεργαστήκατε και αποθηκεύσατε. Δεν θα χρησιμοποιήσετε καμία προσωπική πληροφορία για σκοπό μη συμβατό με την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου. Έχουμε διαμορφώσει σχετικό έντυπο με Συχνές Ερωτήσεις που μπορούν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα τις υποχρεώσεις και την ευθύνη σας. Μπορείτε να το βρείτε στην ενότητα "Συχνές Ερωτήσεις" στο site σας (Συχνές Ερωτήσεις για Μέλη - Συχνές Ερωτήσεις για Avon Leaders).

7. Τα δικαιώματά σας
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που διαθέτουμε για εσάς, καθώς και τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που τηρούμε για εσάς. Μπορεί επίσης να έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας, να μεταφέρετε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε άλλον υπεύθυνος επεξεργασίας ή να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών. Εάν έχετε οποιοδήποτε ζήτημα ή παράπονο σχετικά με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας. Σε περίπτωση αδυναμίας μας να επιλύσουμε το ζήτημα, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή ελέγχου απορρήτου δεδομένων.

8. Πρόσθετες πληροφορίες για υποψήφια Μέλη
Όταν δίνετε τα προσωπικά σας στοιχεία στην Avon ή σε Avon Leaders προκειμένου να σας ενημερώσουν για την ευκαιρία να γίνετε Μέλος της Avon, τα προσωπικά σας στοιχεία μπορεί να διαβιβάζονται στην Avon ή σε Avon Leaders αποκλειστικά για τους σκοπούς της επικοινωνίας μαζί σας για να συζητήσετε την ευκαιρία να γίνετε Μέλος. Αυτό μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά email, τηλεφώνου, SMS, MMS και social media.  Εάν αποφασίσετε να μην γίνετε Μέλος, τα προσωπικά σας στοιχεία θα διαγραφούν από την Avon εντός e εντός ενός έτους.

9. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας
Για τυχόν απορίες, σχόλια ή αιτήματα σχετικά με την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου, επικοινωνήστε μέσω email στην διεύθυνση greece.privacy@avon.com ή με επιστολή σας στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: «Avon Cosmetics (Greece) Ε.Π.Ε.», Ικάρου Τζέμου, Παιανία Αττικής - 19002.

10. Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου
Κατά καιρούς, ενδέχεται να κάνουμε αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Θα δημοσιεύσουμε οποιαδήποτε νέα έκδοση της παρούσας Δήλωση περί Απορρήτου στον ιστότοπό μας.


Δήλωση Απορρήτου για Πελάτες

1. Ποιος είναι υπεύθυνος για τις προσωπικές σας πληροφορίες Η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου ισχύει για τις προσωπικές πληροφορίες των πελατών της Avon στην περίπτωση που οι προσωπικές σας πληροφορίες καταλήγουν στην Avon από εσάς ή από κάποιο Μέλος της Avon. Με τις αναφορές σε «Avon», «εμάς», «εμείς» στην παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου εννοείται η «Avon Cosmetics (Greece) Ε.Π.Ε.», Ικάρου Τζέμου, 19002 - Παιανία Αττικής. Στην περίπτωση που οι προσωπικές σας πληροφορίες καταλήγουν στην Avon, εμείς θα είμαστε υπεύθυνοι της επεξεργασίας των προσωπικών σας πληροφοριών στις περιπτώσεις που εμείς καθορίζουμε τα μέσα και τους σκοπούς της επεξεργασίας. Όταν αγοράζετε προϊόντα Avon μέσω Μέλους της Avon, το Μέλος θα επεξεργασθεί τις προσωπικές σας πληροφορίες ως ανεξάρτητος και χωριστός υπεύθυνος επεξεργασίας. Τα Μέλη της Avon είναι ανεξάρτητοι και δεν απασχολούνται από την Avon. Η Avon δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών από τα Μέλη. Αυτό σημαίνει ότι το Μέλος, ανεξάρτητα από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Avon, θα επεξεργαστεί τις προσωπικές σας πληροφορίες για σκοπούς και με τρόπους που θα αποφασίσει, συμπεριλαμβανομένων των δικών του σκοπών marketing. Σε γενικές γραμμές, τα Μέλη της Avon θα χρησιμοποιήσουν τις προσωπικές σας πληροφορίες κατά τρόπο συμβατό με την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουν τις προσωπικές σας πληροφορίες με διαφορετικό τρόπο, οφείλουν να σας παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο προκειμένου να συμμορφωθούν με τις δικές τους νόμιμες υποχρεώσεις σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

2. Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο «προσωπικές πληροφορίες» στην παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου, εννοούμε τις πληροφορίες που έχουν σχέση με εσάς και οι οποίες μας επιτρέπουν να σας ταυτοποιήσουμε, είτε άμεσα ή σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που ενδέχεται να διαθέτουμε. Αποκτούμε τις εν λόγω πληροφορίες είτε άμεσα από εσάς ή από τα Μέλη που μπορεί να μας τις παρέχουν.
Ενδέχεται να συλλέξουμε τις παρακάτω προσωπικές πληροφορίες για εσάς:
• Το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας (τίτλος, επώνυμο, όνομα, τυχόν άλλα ονόματα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμοί τηλεφώνου)
• Πληροφορίες για τις αγορές σας από την Avon και πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας για συγκεκριμένους τύπους προϊόντων
• Τις επικοινωνίες που ανταλλάσσετε με εμάς (για παράδειγμα, τα email σας, τις επιστολές, τις κλήσεις ή τις αναρτήσεις και τα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) ή με τα Μέλη μας μέσω των συστημάτων της Avon
• Πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας ή την εφαρμογή μας για κινητές συσκευές
• Πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με τη χρήση cookie ή παρόμοιων αναγνωριστικών. Τα cookies είναι μικρά κομμάτια πληροφοριών αποθηκευμένα από το πρόγραμμα περιήγησής σας στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Σας δίνουν τη δυνατότητα να πλοηγηθείτε στον ιστότοπό μας και μας επιτρέπουν να παρέχουμε λειτουργίες, όπως τη διατήρηση του λογαριασμού σας στον ιστότοπό μας. Μας επιτρέπουν επίσης, να αξιολογούμε τη λειτουργία του ιστοτόπου μας, ώστε να μπορούμε να κάνουμε βελτιώσεις και μας δίνουν πληροφορίες για σκοπούς μάρκετινγκ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookie και τον τρόπο κατάργησής τους, ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.
• Στοιχεία ταυτοποίησης όπως η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας ή η διεύθυνση MAC του κινητού σας Σε περίπτωση που μέσω του δικού μας ιστοτόπου κάνετε click που σας οδηγούν σε ιστοτόπους τρίτων, τότε τρίτοι μπορεί να συλλέγουν προσωπικά σας δεδομένα για το πώς χρησιμοποιήσατε το δικό μας ιστότοπο, χρησιμοποιώντας ορισμένες τεχνολογίες που διαθέτουν, όπως για παράδειγμα τα cookies. Με τον ίδιο τρόπο, κάθε φορά που έχετε αλληλεπίδραση με περιεχόμενο της Avon σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τρίτοι ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες για τις αλληλεπιδράσεις αυτές. Η συλλογή δεδομένων από τρίτους κατά τα ανωτέρω υπόκειται στις σχετικές πολιτικές απορρήτου των τρίτων αυτών μερών. Στις περιπτώσεις που από τον ιστότοπο της Avon παραπέμπεστε σε ιστοτόπους τρίτων, η Avon είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας από τους τρίτους, μόνον εφόσον οι τρίτοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας βάσει σχετικών υποδείξεων από την Avon.

3. Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε
Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για τους παρακάτω σκοπούς:
• Για να σας ενημερώσουμε για τα προϊόντα μας και τις προσφορές που μπορεί να σας αρέσουν Εάν έχετε εγγραφεί στο newsletter της Avon ή έχετε αγοράσει ξανά από εμάς στο παρελθόν, μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email ή sms ή μέσω άλλων διαθέσιμων μέσων και εφαρμογών (π.χ. μέσω viber) για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα προϊόντα και τις προσφορές μας. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που διαθέτουμε για εσάς (συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού αγορών σας) για τη δημιουργία προφίλ σχετικά με τις προτιμήσεις σας, και προκειμένου να σας αποστέλλουμε προϊόντα και προσφορές προσαρμοσμένες σε εσάς. Επίσης, ενδέχεται να δείτε στο διαδίκτυο διαφημιστικό υλικό σχετικό με τα προϊόντα Avon με βάση τις πληροφορίες που διαθέτουμε για εσάς. Αυτό συμβαίνει για την ικανοποίηση των έννομων επιχειρηματικών μας συμφερόντων για την αποτελεσματική προώθηση των προϊόντων μας. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα (π.χ. email, sms ή μηνύματα μέσω άλλων εφαρμογών ή μέσων) από εμάς, επικοινωνήστε μαζί μας. Όταν αλληλεπιδράτε με την Avon μέσω αναρτήσεων ή μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε για τον σκοπό αυτό τις προσωπικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις εν λόγω αναρτήσεις μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
• Για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, να εκπληρώσουμε τους διαχειριστικούς σκοπούς μας και να προστατεύσουμε τα επιχειρηματικά ενδιαφέροντά μας Οι επιχειρηματικοί σκοποί για τους οποίους θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες συμπεριλαμβάνουν τη λογιστική, την τιμολόγηση, την ασφάλεια και νομικούς σκοπούς (συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης παραπόνων ή αξιώσεων και της διαχείρισης των θεμάτων της εγγύησης των προϊόντων Avon και άλλων δικαιωμάτων επιστροφής προϊόντων), την ανάλυση στατιστικών και μάρκετινγκ, τον έλεγχο συστημάτων, τη συντήρηση και την ανάπτυξη. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται η χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για τη συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας, για παράδειγμα, με την υποχρέωσή μας να τηρούμε αρχεία για σκοπούς φορολογίας και ελέγχου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συγκεκριμένη νόμιμη υποχρέωση που πρέπει να τηρήσουμε, επεξεργαζόμαστε τις εν λόγω προσωπικές πληροφορίες για να ικανοποιήσουμε τα έννομα συμφέροντά μας να διαχειριζόμαστε την επιχείρησή μας και να τηρούμε τα αρχεία μας ακριβή και ενημερωμένα.
• Για να σας ζητήσουμε να λάβετε μέρος σε έρευνες για τα προϊόντα μας Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ζητήσουμε να λάβετε μέρος σε έρευνες για τα προϊόντα μας. Αυτό μπορεί να αφορά κάποιο προϊόν που αγοράσατε, κάποιο δείγμα που δώσαμε ή κάποιο προϊόν που νομίζουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρει. Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες αυτές, βάσει του έννομου συμφέροντός μας για τη βελτίωση των προϊόντων μας. Εάν αποφασίσετε να λάβετε μέρος σε τέτοιες έρευνες, η επεξεργασία των δεδομένων σας στο πλαίσιο της έρευνας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε επικοινωνώντας μαζί μας.
• Για να διαχειριζόμαστε διαγωνισμούς και προγράμματα επιβράβευσης στα οποία μπορεί να συμμετέχετε Κατά καιρούς διοργανώνουμε διαγωνισμούς, για τους οποίους, εφόσον συμμετέχετε, χρειάζεται να επεξεργασθούμε το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να σας ενημερώσουμε εάν κερδίσατε. Αυτό το κάνουμε με βάση τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε, όπως αναφέρεται κατωτέρω. Ειδικότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα περιλαμβάνονται στους κανόνες του εκάστοτε διαγωνισμού. Εάν διαφωνείτε με τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για την εκπλήρωση οποιουδήποτε από τους παραπάνω καθορισμένους σκοπούς, επικοινωνήστε μαζί μας. Ενώ η απόφασή σας να παράσχετε τις προσωπικές σας πληροφορίες στην Avon είναι γενικά εθελοντική, εάν δεν παράσχετε ορισμένες πληροφορίες, η Avon ενδέχεται να μην είναι σε θέση να επιτύχει ορισμένους από τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου. Για παράδειγμα, μπορεί να μην είμαστε σε θέση να σας αποστείλουμε προϊόντα εάν δεν γνωρίζουμε την ταχυδρομική σας διεύθυνση.

4. Πώς ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ή να μεταφέρουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε
Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε:
• Μέλη της Avon, Avon Leaders και Διευθυντές Περιοχών,
• άλλες εταιρείες του ομίλου Avon (για τον κατάλογο των εταιρειών αυτών, κάντε click ΕΔΩ,
• προμηθευτές που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε εμάς, προκειμένου να συνδράμουν στη λειτουργία της επιχείρησης και στη βελτίωση των υπηρεσιών μας και της εμπειρίας των πελατών,
• σε αγοραστές, παρόχους υπηρεσιών ή άλλα τρίτα μέρη στο πλαίσιο οποιασδήποτε διερεύνησης, διαπραγμάτευσης ή κλεισίματος κάποιας συναλλαγής στο πλαίσιο της οποίας η Avon εξαγοράζεται ή συγχωνεύεται με άλλη εταιρία ή πωλεί, ρευστοποιεί ή μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος της περιουσίας της, και
• κρατικές αρχές. Η κοινοποίηση αυτή θα γίνει για τους σκοπούς που καθορίστηκαν ανωτέρω (στους οποίους περιλαμβάνεται και η διαβίβαση σε τρίτους που ενδέχεται να ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας για τα προσωπικά σας δεδομένα) ή για να συμμορφωθούμε με συγκεκριμένες νόμιμες υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. Η Avon χρησιμοποιεί τις κατάλληλες διασφαλίσεις για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών οι οποίες μεταφέρονται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) οι οποίες θεωρείται ότι παρέχουν ένα χαμηλότερο επίπεδο προστασίας για τις προσωπικές πληροφορίες. Ισχύουν εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες και άλλοι νομικά αποδεκτοί μηχανισμοί διαβίβασης με τον πάροχο συστημάτων email και τους προμηθευτές υποστήριξης Τεχνολογίας Πληροφοριών (ΤΠ) και συντήρησης συστημάτων ΤΠ. Επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που καθορίζονται κατωτέρω για να δείτε ένα αντίγραφο των σχετικών διασφαλίσεων.

5. Για πόσο καιρό φυλάσσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες
Οι επεξεργασίας παραγγελιών τηρούνται από την Avon για 20 έτη ή έως ότου κλείσει ο φορολογικός έλεγχος, όποια από τις δύο ημερομηνίες είναι μεταγενέστερη. Η Avon μπορεί να χρησιμοποιήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες ενώ είστε ενεργοί στην Avon. Για να αποφασίσουμε πόσο καιρό θα διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες αφού πάψετε να είστε ενεργοί στην Avon, λαμβάνουμε υπόψη τυχόν διαρκείς υποχρεώσεις που ενδεχομένως έχουμε (π.χ. της αποθήκευσης των πληροφοριών για λογιστικούς σκοπούς) ή το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την έναρξη ή την υπεράσπιση τυχόν νομικών αξιώσεων. Για πιο συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας δώσουμε λεπτομέρειες, όπου αυτό είναι δυνατό. Θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για άμεσο marketing, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων δημιουργίας προφίλ, εάν έχετε αντίρρηση σε αυτήν την επεξεργασία των δεδομένων σας ή εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία, σε περίπτωση που είχε προηγουμένως ληφθεί η συγκατάθεσή σας.

6. Τα δικαιώματά σας
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που διαθέτουμε για εσάς, καθώς και τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που τηρούμε για εσάς. Μπορεί επίσης να έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας, να μεταφέρετε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας ή να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών. Εάν έχετε οποιοδήποτε ζήτημα ή παράπονο σχετικά με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας. Σε περίπτωση αδυναμίας μας να επιλύσουμε το ζήτημα με τρόπο που να σας ικανοποιεί, τότε έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για την οποία θα βρείτε πληροφορίες στο www.dpa.gr.

7. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας
Για τυχόν απορίες, σχόλια ή αιτήματα σχετικά με την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου, επικοινωνήστε μέσω email στη διεύθυνση greece.privacy@avon.com ή με επιστολή σας στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: «Avon Cosmetics (Greece) Ε.Π.Ε.», Ικάρου Τζέμου, Παιανία Αττικής - 19002.

8. Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου
Κατά καιρούς, ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε αλλαγές την παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Θα δημοσιεύσουμε οποιαδήποτε νέα έκδοση της παρούσας Δήλωση περί Απορρήτου στον ιστότοπό μας.


Πολιτική Χρήσης Cookies

Αυτή η Πολιτική περιγράφει τους διαφορετικούς τύπους «cookies» που μπορεί να χρησιμοποιηθούν κατά τη χρήση της ιστοσελίδας από την οποία λαμβάνετε την Πολιτική αυτή («Site») και σας ενημερώνει για το πώς μπορείτε να τα διαχειρίζεστε. Ενδέχεται να τροποποιήσουμε αυτή την Πολιτική για τη χρήση των «Cookies» ανά πάσα στιγμή και θα σας ενημερώσουμε σε περίπτωση που κάνουμε σημαντικές αλλαγές. Παρακαλούμε να ελέγχετε στο πάνω μέρος της σελίδας τη λεζάντα «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕPΩΣΗ» για να δείτε πότε ενημερώθηκε αυτή η Πολιτική για τα Cookies τελευταία φορά. Οποιεσδήποτε αλλαγές σ’αυτή την Πολιτική για τα Cookies θα ισχύουν από τη στιγμή της κοινοποίησης της ενημερωμένης Πολιτικής στο Site.

Tι είναι τα Cookies;

Τα «Cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένων που «κατεβαίνουν» στον υπολογιστή ή το κινητό σας όταν επισκέπτεσθε μια ιστοσελίδα. Άλλες παρόμοιες τεχνολογίες λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο ή λαμβάνουν δεδομένα που βρίσκονται ήδη αποθηκευμένα στον υπολογιστή ή στη φορητή σας συσκευή όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα (όπως για παράδειγμα οι τεχολογίες clear gifs, pixels και digital fingerprints. Αναφερόμαστε συνολικά στις τεχνολογίες αυτές με τον όρο «Cookies»).

Μπορούν να ρυθμίζονται από τον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας ή κάποιο τρίτο μέρος. Χρησιμοποιούνται ευρέως για τη λειτουργία ιστοσελίδων, ή σε κάθε περίπτωση για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία αυτών. Το επιτυγχάνουν αυτό διότι οι ιστοσελίδες μπορούν να «διαβάζουν» και να «γράφουν» αυτά τα κείμενα, επιτρέποντάς τους να σας «αναγνωρίζουν» και να «θυμούνται» σημαντικές πληροφορίες που διευκολύνουν την χρήση και την πλοήγηση στην ιστοσελίδα.

Ορισμένα cookies, που είναι γνωστά ως «cookies σύνδεσης» («session cookies»), λήγουν στο τέλος της σύνδεσης του περιηγητή (browser). Άλλα «cookies» που είναι γνωστά ως « επίμονα cookies» («persistent cookies»), αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή το κινητό σας κατά τη σύνδεση του περιηγητή.

Ποια Cookies χρησιμοποιεί η Avon;

Κατωτέρω παρουσιάζουμε τους διαφορετικούς τύπους των Cookies που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στο Site, καθώς και ορισμένα γενικά παραδείγματα (δείτε κατωτέρω πληροφορίες αναφορικά με τα Cookies που χρησιμοποιούμε στο Site). Τα Cookies διακρίνονται σε 4 διαφορετικούς τύπους.

Απολύτως Απαραίτητα Cookies

Αυτά τα Cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Site και για να σας επιτρέπουν να να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και τα στοιχεία της. Χωρίς αυτά τα Cookies, η λειτουργία του Site δεν θα ήταν τόσο ομαλή όσο θα θέλαμε και ενδέχεται να μην ήμαστε σε θέση να προσφέρουμε το περιεχόμενο του Site ή συγκεκριμένες υπηρεσίες ή στοιχεία τα οποία ζητάτε κατά την περιήγησή σας. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει μερικά παραδείγματα:

Είδος Cookie Περιγραφή
Καλάθι Αγορών

Αυτά τα Cookies διασφαλίζουν πως τα αντικείμενα που τοποθετείτε στο καλάθι θα βρίσκονται στη θέση τους όταν θελήσετε να τα πληρώσετε.

Ταυτότητα Χρήστη Τα Cookies Ταυτότητας Χρήστη χρησιμοποιούνται για να διασφαλίζουν ότι μόνο εσείς θα βλέπετε τις πληροφορίες σας και να σας κρατάνε συνδεδεμένο/η με το Site, έτσι ώστε να μη χρειάζεται να συνδέεσθε συνεχώς σε κάθε επιμέρους σελίδα.
Ασφάλεια Τα Cookies ασφαλείας χρησιμοποιούνται για ελέγχους ασφαλείας.

 

Cookies Επίδοσης («Performance Cookies») 

Αυτά τα Cookies συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με το πως οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα. Οι συγκεντρωθείσες πληροφορίες είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο για την βελτίωση της χρήσης του Site. Για παράδειγμα, αυτά τα Cookies μας δείχνουν ποιες είναι οι πιο συχνά επισκεπτόμενες σελίδες στο Site, μας βοηθούν στην καταγραφή οιωνδήποτε δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι επισκέπτες με το Site, και μας δείχνουν εάν η διαφήμισή μας είναι αποτελεσματική ή όχι. Αυτό μας επιτρέπει να παρακολουθούμε συνολικά τους διάφορους τρόπους χρήσης του Site, αντί για την χρήση ενός μόνο προσώπου. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται ορισμένα παραδείγματα:

Είδος Cookie Περιγραφή Πώς να τα διαχειρισθείτε
Google Analytics Τα Cookies Google Analytics συγκεντρώνουν αθροιστικά στατιστικά δεδομένα για την βελτίωση της παρουσίασης και πλοήγησης στο Site. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Adobe Omniture Τα Cookies Adobe Omniture analytics συγκεντρώνουν αθροιστικά στατιστικά δεδομένα για την βελτίωση της παρουσίασης και πλοήγησης στο Site. http://www.omniture.com/en/privacy/2o7

 

«Cookies Λειτουργικότητας» («Functionality Cookies»)

Αυτά τα Cookies επιτρέπουν στο Site να «θυμάται» τις επιλογές που κάνετε όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα. Αυτά τα Cookies μας επιτρέπουν να προσφέρουμε βελτιωμένα, περισσότερο προσωπικά στοιχεία. Επί παραδείγματι, μπορούν και θυμούνται τις επιλογές σας μάρκετιγκ, όπως η αποδοχή ή άρνηση ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων. Αυτά τα Cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για να θυμούνται αλλαγές που κάνατε στο μέγεθος του κειμένου, στη γραμματοσειρά και σε άλλα τμήματα του Site, τα οποία είναι προσαρμόσιμα. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να προσφέρουν υπηρεσίες τις οποίες ζητήσατε όπως η παρακολούθηση βίντεο ή ο σχολιασμός σε μπλογκ. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνουν αυτά τα Cookies μπορούν να καταστούν ανώνυμες και δεν είναι σε θέση να παρακολουθούν την δραστηριότητα αναζήτησής σας σε άλλες ιστοσελίδες. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται ορισμένα παραδείγματα:

Είδος Cookie Περιγραφή
Γλώσσα Τα Cookies της Γλώσσας χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύουν την Γλώσσα που έχετε επιλέξει και να δείχνουν τις ορθές επιλογές.
Θέση Η κατά προσέγγιση διεύθυνσή σας (πόλη, πολιτεία, χώρα, ταχ. κωδικός) όπως προσδιορίζεται από τη διεύθυνσή σας IP κρατείται για την αυτόματη επιλογή της σωστής χώρας και για την παρουσίαση αντιπροσώπων και ημερών επιδείξεων εντός της περιοχής.
Ιστότοπος αναφοράς Ο ιστοτόπος αναφοράς (ο ιστότοπος που επισκεφθήκατε πριν επισκεφθείτε το δικό μας Site) ενδέχεται να καταγραφεί για την καλύτερη κατανόηση των επιλογών σας.
Τελευταία επίσκεψη και δραστηριότητα Η ημερομηνία της τελευταίας επίσκεψης και δραστηριότητας και άλλες πληροφορίες καταγράφονται για να μπορούμε να σας προσφέρουμε ενημέρωση χετικά με το «τί άλλαξε στην ιστοσελίδα από την τελευταία επίσκεψή σας», και για να κατανοούμε καλύτερα τις επιλογές σας.
Πρόσφατη προβολή βίντεο Η ημερομηνία και ο τίτλος του βίντεο που παρακολουθήσατε πρόσφατα καταγράφεται για να κατανοούμε καλύτερα τις επιλογές σας.
Flash Cookies Τα Flash Cookies χρησιμοποιούνται για να επιτρέπουν την αναπαραγωγή ήχου και βίντεο να παίζει.
Ιστορικό Σελίδας Τα Cookies ιστορικού Σελίδας χρησιμοποιούνται για να παρακολουθούν τη διαδοχή των σελίδων που επισκεφθήκατε. Αν λάβετε μήνυμα λάθους ενώ επισκέπτεσθε την Ιστοσελίδα, οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται σε αρχείο καταγραφής με σκοπό την αναφορά λάθους και την επίλυση αυτού.

 

Cookies Στόχευσης ή Διαφήμισης («targeting or advertising Cookies»)

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε άλλες διαφημιστικές εταιρείες για να προσφέρουμε διαφημίσεις όταν επισκέπτεσθε την Ιστοσελίδα. Οι εταιρείες αυτές ενδέχεται να τοποθετήσουν ή αναγνωρίσουν κάποιο μοναδικό cookie στον υπολογιστή ή κινητή συσκευή σας. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν διαφημίσεις που σχετίζονται περισσότερο με σας και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται, επίσης, για να περιορίζουν τον αριθμό των επαναλήψεων μιας διαφήμισης καθώς και να βοηθούν στη μέτρηση της αποδοτικότητας της διαφημιστικής εκστρατείας. Θυμούνται πως επισκεφθήκατε μια ιστοσελίδα και αυτή η πληροφορία μεταβιβάζεται σε άλλους οργανισμούς όπως διαφημιστές.

Eπισημαίνουμε ότι στο βαθμό που συλλεχθείσες πληροφορίες μέσω των Cookies καθίστανται προσωπικές, επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες αυτές σύμφωνα με τους Όρους της Πολιτικής Ασφαλείας και Απορρήτου.

Πώς μπορώ να διαχειρισθώ τα Cookies;


Μπορείτε να αρνηθεί τε ή να δεχθείτε Cookies από το Site οποτεδήποτε μέσω της OneTrust ή μέσω των ρυθμίσεων του περιηγητή σας. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ενεργοποίησης ή αδρανοποίησης των cookies στην ιστοσελίδα του παρόχου του περιηγητή σας, μέσα από την οθόνη παροχής βοήθειας. Αν θέλετε, μπορείτε να επισκεφθείτε εδώ (που δεν συνδέεται με την Avon), για πληροφορίες αναφορικά με κοινώς χρησιμοποιούμενους περιηγητές.

Παρακαλούμε όπως γνωρίζετε ότι όταν τα Cookies είναι αδρανοποιημένα, τότε ενδέχεται να μην λειτουργούν όλα τα στοιχεία του Site, όπως προβλέπεται. Σε περίπτωση που δεν δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση Cookies, αυτό δεν συνεπάγεται την αυτόματη διαγραφή τυχόν Cookies που βρίσκονται ήδη αποθηκευμένα στη συσκευή σας με βάση τη συγκατάθεση που είχατε δώσει σε προηγούμενο χρόνο. Πρέπει να διαγράψετε τα Cookies αυτά χειροκίνητα ακολουθώντας τις οδηγίες του περιηγητή σας.

Tι είδους Cookies χρησιμοποιούμε;

 

Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται τα Cookies τρίτων μερών που χρησιμοποιούνται σε αυτό το Site. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διατηρούμε τη λίστα αυτή ενημερωμένη. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να διαχειρισθείτε όλα τα Cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής που χρησιμοποιεί το Site μέσω του Εργαλείου Προτιμήσεων Cookies που βρίσκεται εδώ.

Δίκτυο Domain Όνομα Προέλευση Λειτουργία
Twitter

.twitter.com

auth_token

Third Party

Social Media + Advertising

Google .google.com APISID Third Party Analytical or Performance
Google .google.com SSID Third Party Analytical or Performance

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Για οποιαδήποτε απορία, σχόλιο ή αίτημα αναφορικά με την παρούσα Πολιτική, παρακαλούμε να στείλετε email στο PrivacyUK@avon.com ή επιστολή στο Global Privacy, Avon Cosmetics Limited, Nunn Mills Road, Northampton, NN1 5PA.

Συσχετιζόμενες τεχνολογίες

 

Αντικείμενα Τοπικής Αποθήκευση

Τόσο εμείς όσο και τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αντικείμενα τοπικής αποθήκευσης  Flash («Flash LSOs") σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για να σας αναγνωρίζουν και να θυμούνται ότι είναι στο καλάθι αγορών σας. Τα Flash LSOs είναι διαφορετικά από τα cookies του προγράμματος περιήγησης, εξαιτίας του ποσού και του είδους των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα. Επιπλέον, σε γενικές γραμμές δεν είναι εφικτό να ελέγξετε, να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε την αποδοχή των Flash LSOs από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Flash LSOs, και να μάθετε πώς μπορείτε να τα ελέγξετε, κάντε κλικ στη σελίδα υποστήριξης (Support) του Flash Player (στην ιστοσελίδα της Adobe.com) και επιλέξτε Πίνακας Γενικών Pυθμίσεων Αποθήκευσης (Global Storage Settings Panel) και ακολουθήστε τις οδηγίες. Για να δείτε τα Flash LSOs στον υπολογιστή σας τώρα, πηγαίνετε στον Πίνακα Pυθμίσεων Αποθήκευσης Ιστοσελίδων (Website Storage Settings Panel) και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ελέγξετε και, αν θεωρείτε αναγκαίο, να διαγράψετε κάποιο συγκεκριμένο Flash LSO.

 

Pixel Tags και άλλες τεχνολογίες

Τα διάφανα gifs (clear gifs) είναι πολύ μικρά γραφικά με ένα μοναδικό αναγνωριστικό, παρόμοια σε λειτουργία με τα cookies. Ωστόσο, σε αντίθεση με τα cookies, τα οποία είναι αποθηκευμένα στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, είναι διάφανα εικονίδια GIF ενσωματωμένα αόρατα στην ιστοσελίδα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε clear gifs (επίσης γνωστή ως web beacons, web bugs ή pixel tags) στην Ιστοσελίδα με σκοπό, μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των επισκεπτών ιστοχώρου μας και τη συλλογή στατιστικών σχετικά με τη χρήση της  Ιστοσελίδας και τα ποσοστά ανταπόκρισης. Εμείς και οι τρίτους πάροχοι υπηρεσιών μας μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε διάφανα GIF σε μηνύματα e-mail με μορφή HTML για να μας βοηθήσει να παρακολουθήσουμε τα ποσοστά ανταπόκρισης σε e-mail, για να καταμετρήσουμε το ποσοστό επιτυχίας των διάφορων καμπανιών μάρκετινγκ, και για να προσδιορίσουμε πότε τα e-mails μας ανοίγονται ή προωθούνται.

 

Widgets, εφαρμογές και παρόμοιες τεχνολογίες

Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε μια ξεχωριστή τεχνολογία που παρέχουμε στην Ιστοσελίδα (όπως ένα widget), τα προσωπικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες που μοιράζεστε μέσα από αυτή μπορεί να γίνουν  προσβάσιμες στο κοινό, για παράδειγμα, μέσω των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλες ιστοσελίδες και πλατφόρμες στις οποίες μπορείτε να κάνετε επιλέξετε να βάλετε σε χρήση αυτή την τεχνολογία. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η τεχνολογία, εφόσον επιλέξετε να τη χρησιμοποιήσετε, μπορεί να κάνει δυνατή τη πολλαπλή μετάδοση αυτών των πληροφοριών σε περισσότερες περιοχές ή ιστοχώρους (για παράδειγμα, ένας φίλος ή ένας πελάτης σας μπορεί να αναρτήσει το widget που περιέχει τα στοιχεία σας στο δικό του/ της blog). Η Avon δεν ευθύνεται ούτε είναι υπόλογη για τη συλλογή, χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών στοιχείων και/ ή άλλες πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση του κοινού κατά αυτών το τρόπο.

Ενημερώσεις και Τροποποιήσεις της Πολιτικής Απορρήτου και της Πολιτικής Χρήσης Cookies

 

Ενδέχεται να τροποποιήσουμε τους όρους της Πολιτικής, εν όλω ή εν μέρει, οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη κρίση μας. Mπορείτε να δείτε την ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης της Πολιτικής στο πεδίο «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» στο πάνω μέρος της σελίδας. Σε περίπτωση που εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε το SITE ΤΗΣ AVON μετά την τροποποίηση των Όρων, τότε αποδέχεστε τις εν λόγω τροποποιήσεις.

{{UI.LoadingMessage}}
[View|Representative_Attach_Not_Available]